CAG:s konsulter har både erfarenhet och kompetens inom de senaste verktygen och metoderna. Det gör att vi kan ta hela ansvaret för att nå målen i tid.

Läs mer om vårt erbjudande

Java

Effektiv Javautveckling bygger på en rad samverkande kompetenser. CAG erbjuder arkitekter, designers och utvecklare med dokumenterad bakgrund inom både front- och backend. Många av våra konsulter har dessutom extra spetskunskap i Continuous Integration/Delivery.

Alla våra Javaspecialister är certifierade inom Java och agil utvecklingsmetodik. De har gedigen kunskap om byggservrar, bygg- och versionshanteringsverktyg, samt olika applikationsservers.

Våra expertområden

 • JDK8+ med lambdas och andra funktionella koncept
 • JEE-ramverken, JPA, JTA & EJB
 • Spring och Spring boot
 • Applikationsservrar och servletmotorer, som Wildfly, Tomcat & Jetty
 • Bygga microservices-baserade arkitekturer
 • Container-teknik: Docker, Kubernetes, Openshift
 • Molnlösningar
 • Relationsdatabaser och SQL, NoSQL
 • Javascript-ramverk: Prototype, jQuery, NodeJS
 • Web-ramverk: Angular, React, Vue
 • CSS3, HTLM5
 • CD/CI-relaterade verktyg
 • Scala, Python
 • Utvecklingsmetodiker: BDD, TDD, Scrum, XP, Lean, Kanban

Kontakta oss för mer information

Anders Engström

Konsultchef Java

CAG Contactor

+46 (0)70 842 05 94

Microsoft .NET

CAG hjälper våra kunder att digitalt utveckla sin verksamhet och ta nästa steg mot en datadriven organisation. Våra IT-utvecklare och arkitekter är välutbildade, erfarna och har hög kompetens inom Microsoft-plattformen.

Ett av våra expertområden är att skräddarsy lösningar för till exempel myndigheter och kunder inom bank- och finanssektorn, kunder som har högt ställda krav på funktionalitet och säkerhet. Med beprövade metoder identifierar vi behov, för att sedan skräddarsy lösningar och implementera dem.

Agil utveckling inom Microsoft-plattformen är ett annat av våra specialistområden. Vi arbetar med fullstack, från backend och integration till frontend-utveckling, hela tiden i framkanten av teknikutvecklingen.

Vi arbetar med tekniker såsom:

 • C#, .NET, .NET Core
 • MVC, HTML, JavaScript, CSS
 • Angular, React, Vue
 • Azure
 • SQL Server
 • Microsoft 365

Kontakta oss för mer information

Helena Grimfors

Konsultchef

CAG Arete

+46 (0)73 415 93 50

Karin Rollborn

Konsultchef Software Solutions

CAG Consoden

+46 (0)70 313 37 04

Modern workplace

Modern workplace – Microsoft Office 365, SharePoint och Teams är den världsledande plattformen för effektivt samarbete och informationsutbyte inom en organisation. CAG bidrar till att maximera värdet av investeringen och skapa helt nya sätt för medarbetarna att kommunicera och samverka.

Dagens arbetsplatser måste vara digitala, flexibla och mobila för att kunna vara konkurrenskraftiga över tid. Kraven på effektivitet och samarbete ökar, samtidigt som mängden interaktioner mellan anställda och den volym av information som hanteras, ökar radikalt.

CAG är specialister på Microsoft Office 365, SharePoint och Teams. Vi tar leveransansvar för hela åtaganden, men erbjuder också specialister som går in i specifika faser i projektet.

Med beprövade metoder identifierar vi behov, skräddarsyr och implementerar lösningar, samt stödjer och underlättar förändringen. Vid utveckling av nya lösningar arbetar vi enligt en modell för implementering som säkerställer förutsägbarhet och ett resultat av hög kvalitet.

Bland annat levererar vi dessa lösningar baserade på Office 365, SharePoint och Teams:

 • Digital arbetsplats till avtalad leveranstid och kostnad
 • Skräddarsydda intranät med integrerad dokumenthantering
 • Smart och effektiv avtalshantering
 • Kvalitetsledningssystem med processkartor
 • Integration av SharePoint, Microsoft Teams och andra system

Kontakta oss för mer information

Test och testautomatisering

Produkter och system ska fungera utan fel och störningar. CAG:s erfarna testspecialister hjälper till med allt från automatisering, design och ledning, till mentorskap och coachning.

CAG arbetar med de flesta förekommande tekniker och verktyg på marknaden, och är branschoberoende. Vi är partners till SmartBear, Apica och Tricentis, vilket innebär att vi erbjuder extra bra support på deras verktyg.

Våra konsulter är väl insatta i olika testmetodiker och är ISTQB-certifierade. De flesta har genomgått testledarutbildning, Scrum Master-, SAFe- och/eller IREB-certifiering.

Våra expertområden:

 • Testautomatisering
 • Teknisk test
 • Testledning från planering till avslut
 • Teststrategier
 • Agil test
 • Continuous Delivery
 • Test på alla nivåer (enhets-, integrations-, system- och acceptanstest)
 • Test i agil utveckling, och i mer traditionell systemutveckling
 • Test av mobila applikationer
 • Penetrationstest

Test- och mätsystem

Genom automatisering av test- och mätsystem kan man testa smartare. CAG utvecklar och levererar simulatorer, testsystem för R&D, datainsamlingssystem och system för tillståndsövervakning. Vi arbetar särskilt med LabVIEW, men även med C# och Python.

Vid utveckling av automatiserade test- och mätsystem erbjuder vi även mentorskap, utbildning, förvaltning och underhåll.

Kontakta oss för mer information

David Caro

Konsultchef Test

CAG Contactor

+46 (0)70 934 33 40

Fredrik Edling

Konsultchef

CAG Senseus

+46 (0)72 236 68 29

Business Intelligence, Analytics & EPM

CAG har gedigen erfarenhet inom Business Intelligence, Analytics och Performance Management. Vi erbjuder konsulttjänster och effektiva system för optimal styrning av verksamheter.

Business Intelligence (BI) & Analytics

CAG är specialister inom BI och vi hjälper våra kunder att ta nästa steg mot en datadriven organisation. Vi har lång, dokumenterad erfarenhet av att bygga framgångsrika lösningar för beslutsstöd och analys i olika branscher.

De system och verktyg vi främst arbetar med inom BI är:

 • Microsoft Power BI
 • Microsoft SQL Server, SSIS, SSAS och SSRS
 • Microsoft Azure Data Factory
 • SAS
 • Snowflake
 • Qlik
 • Tableau

Performance Management

CAG har djup kunskap och lång erfarenhet inom Performance Management och har levererat lösningar i många olika branscher. Våra konsulter har expertkunnande inom både ekonomi och teknik. Vi kan implementera och vidareutveckla lösningar för budget och prognos, uppföljning, analys och rapportering samt koncernkonsolidering.

För att kunna erbjuda våra kunder effektiva lösningar, har vi ingått partnerskap med ledande leverantörer av system för Performance Management.

Lösningar vi framförallt levererar är baserade på:

 • Jedox
 • SAP BPC

Kontakta oss för mer information

Integration

CAG arbetar med innovation, utveckling och marknadsledande integrationslösningar. Genom vår kombination av erfarenhet och kompetens kan vi lotsa våra kunder genom hela processen – från förstudie och kravställning till migrering, driftsättning, förvaltning och drift.

Digitaliseringens utveckling går snabbt och CAG är med och driver utvecklingen av smarta kundanpassade integrationslösningar. Som produktoberoende partner kan CAG erbjuda våra uppdragsgivare marknadens bästa B2B- och e-handelslösningar. Vi kan både affären och tekniken – vilket gör att vi är lämpade som kvalificerade rådgivare när det gäller komplexa kundutmaningar.

Vi har expertkompetens inom:

 • Integrationsplattformar från IBM, Microsoft, MuleSoft, WiseTech (Xtrade och Inobiz) och iCore
 • Säkra kommunikationsmoduler
 • De bästa mappningsverktygen för optimal konvertering
 • Beprövade migreringsverktyg och migreringsstrategier
 • Smarta EDI-lösningar
 • Effektiva ICC-teams

Kontakta oss för mer information

Frontend

Utan rätt kodning på djupet är en snygg design inte mycket värd. Därför tar vi frontend ett steg djupare. Med gedigna kunskaper inom backend-utveckling och hela CAG-koncernens samlade kompetens i ryggen kan vi leverera frontend-lösningar som håller vad den lovar.

CAG har kompetens både på bredden och djupet. Vi använder oss av Javascript-baserade MVC-ramverk, de senaste webbstandarderna och andra etablerade utvecklingsverktyg. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i CAG-koncernen gör att vi har full koll på de senaste teknikerna.

Ett starkt team

Oavsett typ av uppdrag och roller i arbetsgruppen, arbetar vi ständigt med att optimera arbetsprocesserna genom agil utveckling, moderna tekniker och Continuous Integration. Vi är ett samspelt och effektivt team som jobbar mot ett gemensamt mål: Att leverera hållbara lösningar till våra kunder.

Idag arbetar vi bland annat med:

 • Javascript (ES6 och Typescript)
 • SPA och MCV/MVVM-ramverk som React, VUE och Angular
 • HTML5 och CSS3 (LESS och SASS)
 • NodeJS-baserade utvecklingsverktyg som Webpack, NPM och Yarn
 • Automatiska tester

Kontakta oss för mer information

Anders Engström

Konsultchef Java

CAG Contactor

+46 (0)70 842 05 94

Systems Engineering

Systems Engineering ger en organisation större möjlighet att på ett strukturerat sätt planera för och förutsäga kostnader, tid och kvalitet i utveckling av system och produkter. CAG:s specialister har det helhetsperspektiv som krävs och kan gå in som expertstöd i alla delar inom Systems Engineering.

Systems Engineering är en metodik som täcker de steg som behöver utföras för att föra en produkt från idé, till utveckling och slutligen till avveckling. I praktiken handlar Systems Engineering om best practices för att utveckla system och produkter. Metodiken innefattar ett antal processer och metoder, där behovsanalys, krav och design är några centrala aspekter.

CAG:s specialister inom Systems Engineering har stor erfarenhet av utveckling av komplexa system. Vi kan planera och utföra allt från intressent- och behovsanalyser, kravspecificering till design för en effektiv utveckling av system och produkter.

Våra expertområden är bland annat:

 • Behovsanalys
 • Kravanalys
 • Kravspecificering
 • Design
 • Modellering
 • Livscykelanalys

Kontakta oss för mer information

Per Liljeström

Konsultchef

CAG Consoden

+46 (0)70 301 99 59

E-handelslösningar

CAG erbjuder spetskompetens inom e-handel och digitalisering. Vi vet vilka krav som ställs på dagens e-handel och har alla verktyg att bygga kundens digitala affär från idé till genomförande, hosting och support.

En digitalisering ska idag klara av att hantera fysiska butiker, e-handel, centrallager, centralt styrt system för produkt- och orderhantering samt en rad andra funktioner.

För att bygga en effektiv e-handelslösning måste man ofta redan på idéstadiet skapa en arkitektur och ett system, där hela verksamheten inkluderas och göra den skalbar. Vi fungerar som en strategisk affärspartner och tar helhetsgrepp om kundens digitala affär.

På CAG använder vi ett flertal plattformsleverantörer och integrationer för att bygga den bästa, mest anpassade handelslösningen för kundens specifika önskemål och behov.

Vi arbetar främst inom dessa områden:

 • ECom Tech
  Inom ECom Tech arbetar vi med att skapa ett effektivt och strukturerat arbetsflöde och en enhetlig kundupplevelse i alla kanaler. Vi arbetar med Omnichannel, Unified Commerce, Product Information Management och Content Management System.
 • Growth
  Growth handlar om att få affären att växa, synas där målgruppen finns, utnyttja de digitala kanalerna till fullo och få en ökad konvertering. Det vill säga alla de delar som en befintlig digital handlare behöver för att bibehålla och utveckla sin affär. Här arbetar vi med SEO, SEM, Data science/AI och CRO.
 • Creative
  Den kreativa delen är det tredje området vi arbetar med. Creative innefattar UX (User Experience), grafisk design och allt det som varumärket förknippas med, men också det som underlättar och förbättrar köpresan för e-handelns målgrupp.

Kontakta oss för mer information

Sverre Øier

Country Manager Norway

CAG Ateles

+47 (0)4 161 14 15

Kontakta oss om du vill veta mer

Se fler