Informations- och IT-säkerhet, eller cybersäkerhet som det också så populärt kallas, är idag något som varje organisation aktivt bör integrera i sin verksamhet. Omvärlden förändras snabbt och nya krav på säkerhet ökar ständigt. Nya efterlevnadsdirektiv utfärdas regelbundet och hoten mot myndigheter och företag blir allt mer komplexa.

Med fokus på kvalitet och kundnytta levererar vi avancerade helhetslösningar inom IT- och informationssäkerhet till såväl myndigheter som privata aktörer.

”Vårt fokus är att hela tiden ligga steget före och utveckla trygga lösningar för våra kunder, som är väl integrerade i deras verksamheter.”
Mattias Hjorth, VD CAG Security

Vårt erbjudande

CAG erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom IT- och informationssäkerhet. Vi är specialister inom verksamhets- och kravanalys, ledningssystem för informationssäkerhet (LIS, ISO/IEC 27000), GRC (Governance, Risk management och Compliance), säkerhetsarkitektur och implementering samt regelefterlevnad och revision. Vi utför också säkerhetsgranskningar, penetrationstester och IT-forensiska utredningar. Vi erbjuder även utbildning inom exempelvis security awareness.

Vi erbjuder också SOC och MSSP-tjänster för dedikerad säkerhetsövervakning (24/7), incidenthantering och proaktivt säkerhetsarbete i och för kundens IT-miljö. Förutom den moderna SOC-tjänsten som opererar på 365/24/7-basis erbjuder vi flexibla MSSP-upplägg med tilläggstjänster såsom säkerhetshöjande Security Awareness-utbildningar och Extended Data Protection (snap-shot backup).

Våra tjänster

  • Security Operations Center (SOC) och Managed Security Service Provider (MSSP)
  • Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS, ISO/IEC 27000)
  • GRC (Governance, Risk management och Compliance)
  • GDPR – GAP-analys, risk- och konsekvensanalys, revision, DPO (Data Protection Officer).
  • Verksamhets- och kravanalys
  • Säker systemdesign
  • Informationssäkerhetsarkitektur
  • Penetrationstester och säkerhetsgranskning
  • Security Awareness
  • Forensik

Kontakta oss om du vill veta mer

Mattias Hjorth

VD

CAG Security

+46 (0)73 140 00 02

Fredrik Börjesson

Konsultchef Stockholm

CAG Security

+46 (0)76 181 12 04

Johan Sunmo

VD

CAG Datastöd

+46 (0)70 595 35 26

Se fler