CAG levererar säkerhetstjänster i alla livscykelfaser och på alla verksamhetsnivåer.

Informations- och IT-säkerhet, eller cybersäkerhet som det också så populärt kallas, är idag något som varje organisation aktivt bör integrera i sin verksamhet. Omvärlden förändras snabbt och nya krav på säkerhet ökar ständigt. Nya efterlevnadsdirektiv utfärdas regelbundet och hoten mot myndigheter och företag blir allt mer komplexa.

Med fokus på kvalitet och kundnytta levererar vi avancerade helhetslösningar inom IT- och informationssäkerhet till såväl myndigheter som privata aktörer.

Våra tjänsteområden

Verksamhets- och kravanalys

 • Djupgående analys av organisationens verksamhet och identifiering av era säkerhetsbehov
 • Skräddarsydda lösningar för att adressera specifika krav och utmaningar

Ledningssystem (LIS, ISO/IEC 27000)

 • Snabb och effektiv implementering och finjustering av ledningssystem för att säkerställa en hög nivå av informationssäkerhet
 • Optimering av systemen för att möta fler internationella standarder

GRC (Governance, Risk och Compliance)

 • Effektiv styrning för att säkerställa efterlevnad av regelverk och standarder
 • Riskhantering som balanserar organisatorisk tillväxt med att minimera potentiella hot

GDPR

 • Omfattande GAP-analys mot standarden för att identifiera överensstämmelsebrister
 • Riskbedömningar och implementering av strategier för att följa GDPR-kraven

Säker systemdesign

 • Utveckling och implementering av robusta och säkra systemarkitekturer
 • Lösningar som minimerar sårbarheter och möjliggör smidig drift
 • Kostnadseffektiv utveckling genom ”Shift Left Security” för att säkerställa övergripande integritet, tillgänglighet och konfidentialitet till rätt kostnad

Penetrationstest och säkerhetsgranskningar

 • Systematiska tester för att identifiera och eliminera potentiella säkerhetshål
 • Djupgående granskning av system och nätverk för att säkerställa en hög nivå av sårbarhetshantering

Forensiska utredningar

 • Effektiv hantering och analys av IT-relaterade incidenter för att förstå och åtgärda skadorna
 • Snabb respons för att minimera påverkan och framtida risker

Security Awareness

 • Specialiserade utbildningar för att öka medvetenheten kring säkerhet bland verksamhetens anställda
 • Skapande av en säkerhetskultur inom organisationen för att minska mänskliga faktorer i säkerhetsincidenter

Security Operations Center (SOC) och Managed Security Service Provider (MSSP)

 • SOC och MSSP-tjänster för dedikerad säkerhetsövervakning (24/7), incidenthantering och proaktivt säkerhetsarbete i och för kundens IT-miljö
 • Förutom den moderna SOC-tjänsten som opererar på 365/24/7-basis erbjuder vi flexibla MSSP-upplägg med tilläggstjänster såsom säkerhetshöjande Security Awareness-utbildningar och Extended Data Protection (snap-shot backup)

Red Team

 • Ett Red Teaming-program simulerar sofistikerade cyberattacker för att utvärdera och förbättra verksamheters försvar. Vi erbjuder omfattande säkerhetsbedömningar och testar också Blue Team’s förmåga att hantera verkliga hot

Omvärldsanalys

 • Omfattande omvärldsanalyser för att få insikt om aktuella cybersäkerhetstrender och hot. Genom att samarbeta med experter inom olika områden formulerar vi strategiska rekommendationer för att adressera utmaningar inom IT- och informationssäkerhet

Vill du veta mer om våra tjänster?

“Vårt fokus är att hela tiden ligga steget före och utveckla trygga lösningar för våra kunder, som är väl integrerade i deras verksamheter”
Mattias Hjorth, CAG Security
Mattias Hjorth, CAG Security

Kontakta oss om du vill veta mer

Fredrik Börjesson

VD

CAG Security

+46 (0)76 181 12 04

Johan Sunmo

VD

CAG Datastöd

+46 (0)70 595 35 26

Dennis Radda Trouin

Penetration Test Lead

CAG Security

+46 (0)72 225 20 58

Jonas Axelson

Konsultchef Karlstad

CAG Security

+46 (0)70 609 25 54

Se fler