Hälsa, Vård & Omsorg

Hälsa, Vård & Omsorg

Ikon som visar ett hjärta med puls
2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och eHälsans möjligheter. C.A.Gs konsulter inom affärsområdet Hälsa, Vård & Omsorg har bidragit till detta viktiga arbete genom uppdrag, projekt och olika åtaganden i snart 20 år. Med sin kompetens inom eHälsa för både offentliga och privata aktörer, har de hjälpt till att förbättra livet för många människor.

C.A.G levererar expertis inom verksamhetsnära utveckling och framtagande av digitala lösningar som bidrar till nya arbetssätt, höjd effektivitet och ökad delaktighet för invånare/patienter och brukare inom hälsa, vård och omsorg. Förändringar sker i snabb takt och vi befinner oss mitt i paradigmskiftet för hur vård och omsorg bedrivs med hjälp av nya typer av digitala stöd och processer. Vi hjälper vårdaktörer och företag att hänga med i utvecklingen genom att tänka nytt samt förstå och använda de standarder, regelverk och samverkansformer som tillsammans utgör ekosystemet för eHälsa.

Kombinationen av omfattande kunskap och lång erfarenhet gör att vi ligger i framkant inom svensk eHälsa. Vi arbetar med allt från standardisering, rådgivning, utredningar och krav, till framtagande av tekniska lösningar, ledning av projekt, systemutveckling och applikationsförvaltning.

NYHETER INOM HÄLSA, VÅRD & OMSORG
2016 1512 C.A.G

Konsultbloggen:
Spaning från Almedalen – reformering av primärvården

Är begreppet primärvård förlegat när rätt vård till patienten ibland är att direkt få träffa en specialist?…

1024 512 C.A.G

C.A.G hjälper KRY med digital plattform

C.A.G är glada över förtroendet att stötta KRY, en av Sveriges största digitala vårdgivare, med sin expertis…

1920 1280 C.A.G

C.A.G Mawell förbättrar de digitala vårdplattformarna

Sedan ett par år arbetar vi med privata vårdgivare, innovativa nya företag och ”nätaktörer” som vill få…

1920 1280 C.A.G

Whitepaper – Trender på HIMSS 2019

Här delar C.A.G med sig av några spaningar kring de största trenderna och vilka utmaningar vi står…

KONTAKTPERSON

Marcus Claus
+46852740003
marcus.claus[a]cag.se

JAG VILL VETA MER OM HÄLSA, VÅRD & OMSORG

BOLAG INOM C.A.G SOM JOBBAR INOM HÄLSA, VÅRD & OMSORG


C.A.G MAWELL
C.A.G CONTACTOR
C.A.G ARETE

C.A.G NOVUS
C.A.G DATASTÖD

X
X