C.A.G Datastöd

Tjänster

Vi har ett komplett kunderbjudande i form av våra tre affärsområden – IT-operations, Finansiella expertsystem och Digitaliseringstjänster

IT Operations

Vi erbjuder en modern IT-drift som är både kostnadseffektiv och har hög servicenivå. Vår breda kompetens inom drift av exempelvis finanssystem innebär att vi kan hantera komplexa applikationer som portfölj-, trading- och informationssystem.
Kunskaperna inom IT-drift för finansmarknaden är unik för C.A.G, då få andra på den svenska marknaden har samma omfattande erfarenhet av att hantera drift och support åt företag inom den finansiella sektorn. Vi har i många år hanterat branschens speciella krav på absolut avbrottsfri drift 24 timmar om dygnet – med extremt hög säkerhet och branschspecifika system.
Molntjänster är en självklarhet idag men det är viktigt att förstå vilken del av kundens data som ska ligga i molnet och vilken som är smartare att behålla i ett datacenter. Självklart gör vi en analys av kundens totala behov och utgår från det. Att låta oss leverera molnlösningar är ett effektivt sätt att skära i kostnaderna för hosting och drift och samtidigt öka flexibiliteten för medarbetarna.

 

Finansiella experttjänster

Vi har stark verksamhetskompetens inom finansiella experttjänster och kan erbjuda en helhetslösning till våra kunder.  I praktiken innebär det att vi ofta sitter hos kund och arbetar fram lösningarna tillsammans. I och med vår satsning på SimCorp Dimension erbjuder vi olika tjänster till våra kunder. Vi kan olika finanssystem som exempelvis portföljssystem och treasurysystem. Vi erbjuder systemförvaltning till våra finanskunder som en tjänst och våra konsulter tar ansvar inom både utveckling och förvaltning. Utmaningarna kan gälla allt från analyser och utredningar, till projekt i samband med migrering från äldre till nyare system.

 

Digital verksamhetsutveckling

Behovet av kontinuerlig digital verksamhetsutveckling blir allt större hos företag och organisationer. Vi hjälper våra kunder att digitalisera sina processer och se till att deras medarbetare är redo för, samt har tillgång till, bästa möjliga verktyg för att nå uppsatta mål.

Genom att sätta ihop kvalificerade expertteam med IT-specialister från C.A.G-koncernens alla kompetensområden utifrån kundens behov, erbjuder vi stöd inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling och teknikstrategier.

Vår idé är att alltid jobba direkt tillsammans med kunderna i långsiktiga partnerskap. Vi arbetar utifrån en metod vi kallar 360×365, vilken innebär att vi skapar en 360-graders vy över kundernas verksamhet samt levererar och förvaltar lösningar 365 dagar om året. Vi arbetar oberoende av plattform och vårt mål är att engagera kundens medarbetare så att de är drivande i att, tillsammans med oss, ta fram nya verktyg som ger konkreta förändringar såväl på kort tid som på längre sikt. Tillsammans skapar vi större värden för våra kunder.

Vi har också ett starkt fokus att med DevOps effektivisera våra kunders processer och verksamheter. Självklart ligger vi även i framkant av transformeringen genom reella implementationer av verksamhetsstödjande AI och ML-lösningar.

KONTAKTPERSON
Johan Sunmo
+46 70-595 35 26
johan.sunmo[a]cag.se

JAG VILL VETA MER OM C.A.G DATASTÖD

    X
    X