C.A.G Security

Tjänster

IT- och Informationssäkerhet blir en allt viktigare del för varje verksamhet att aktivt arbeta med och integrera i sina verksamhetsprocesser och med vår expertis på området hjälper vi våra kunder att på ett effektivt sätt se över sina säkerhetsbehov och möta de ökande regulatoriska kraven.

IT- och Informationssäkerhet är idag ett område under stor förändring och många bolag och organisationer, såväl etablerade som nystartade, saknar idag tid och resurser att följa med i den snabba utvecklingen. Detta beror bland annat på nya regulatoriska lagkrav, en ökad och mer avancerad hotbild mot företag och myndigheter samt att den allmänna medvetenheten ökar. Därmed ställs högre krav på nya digitala tjänster och ett ökat behov av expertkompetens inom området.

I rollen som ett fokusbolag helt dedikerat till IT- och Informationssäkerhet erbjuder vi expertkunskaper inom säkerhetsarkitektur, kravanalys och granskningar, samt rådgivning och stöd inom områden som ledning & styrning och GRC (Governance, Risk management och Compliance).

Vi är en komplett leverantör som kan arbeta långsiktigt och erbjuda våra kunder avancerade helhetslösningar med fokus på kvalitet och kundnytta. Våra tjänster riktar sig till såväl myndigheter och organisationer som privata aktörer.

KONTAKTPERSON
Lennart Engvall
+46 70 301 42 52
lennart.engvall[a]cag.se

JAG VILL VETA MER OM C.A.G ENGVALL SECURITY

    X
    X