C.A.G Healthcare

Tjänster

Vi utvecklar tjänster och innovativa lösningar som stödjer digitaliseringen och effektiviserar inom hälsa, vård och omsorg, och ger patienter och brukare bättre service och livskvalitet.

Hälso-, sjukvård och omsorg är prioriterade områden i samhället som står inför stora utmaningar. Vi blir fler som lever längre. För att samhället ska ha råd med de ökade kostnader det innebär krävs åtgärder. Ett led i detta är att forma nya arbetssätt och öka digitaliseringen. Förändringen av regelverk och anvisningar, formering av nya samarbeten, organisationer och processer, patientens och anhörigas ökade engagemang samt utvecklingen av nya tekniska lösningar går snabbt framåt.

På C.A.G Healthcare, som en del av C.A.G Hälsa, vård och omsorg, arbetar vi med denna verksamhetsförändring och digitalisering sedan start 20 år; vi stödjer, leder och utför analys-, förändrings- och kravarbete. Vi arbetar med frågor som rör standardisering, terminologi, informatik och arkitektur. Våra systemexperter designar och utvecklar tjänster samt innovativa lösningar som effektiviserar hos verksamheten vilket ger patienter och brukare bättre service samt ökad livskvalitet. Arbetet sker både på kundsidan och som helhetsleverantör i form av konsultuppdrag, projekt och förvaltningsåtaganden.

Vi är många mycket erfarna medarbetare som arbetar inom områden som krav, standardisering, informatik och terminologi, IT-arkitektur och säkerhet, design/ux, systemutveckling och integration, test och projektledning (även förändrings- och förvaltningsledning). Vi har en stor bredd på våra konsulter. Förutom stor erfarenhet inom IT har många bakgrund från olika delar av vårdsektorn: läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, medicintekniker, farmaceuter och fysioterapeuter, samt juridik.

Bland våra uppdragsgivare och samarbetspartners finns sedan många år myndigheter, SKL, Inera, regioner, kommuner och privata vård- och omsorgsaktörer av olika slag liksom leverantörer av digitala vårdplattformar, nätläkare och företag inom medtech.

KONTAKTPERSON
Åsa Landén Ericsson
tf VD
+46 70 208 64 90
asa.landen[a]cag.se

JAG VILL VETA MER OM
C.A.G HEALTHCARE

    X
    X