C.A.G MER Consulting

Tjänster

Vi är nischade IT- och verksamhetskonsulter inom områdena bank, finans och försäkring.

Digitaliseringen inom finanssektorn accelererar snabbt och kraven från myndigheter, företag och konsumenter ändras hela tiden. Efterfrågan på nya och snabba digitala tjänster ökar i samma takt som konkurrensen hårdnar. Med vår expertis på området kan vi erbjuda en fullödig leverans på området och skapa effektiva verksamheter inom den finansiella sektorn.

Våra specialistområden innefattar IT- och verksamhetsutveckling så som strategiarbete, kravanalys, systemutveckling och projektledning. Med fokus på kvalitet och kundnytta arbetar vi långsiktigt med våra kunder och hjälper dem att sätta upp avancerade helhetslösningar inom allt från strategi till drift och förvaltning.

Vi är ett etablerat företag inom bank och finans och i kundportföljen finns flera av Sveriges största banker och finansinstitut.

VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN

BUSINESS CONSULTING

Inom Business Consulting fokuserar vi på verksamhetsanalyser och kravhantering. Våra konsulter har djup branschkompetens och arbetar framför allt som krav- och verksamhetsanalytiker, och vi hjälper de flesta banker och finansinstitut med processförändringar och systemstöd anpassade till deras verksamhetsprocesser. Vi har också stor erfarenhet av olika regelverk inom bank och försäkring.

Med oss i teamet får du en brygga mellan verksamheten och IT. Vi ser helt enkelt till att din verksamhet får rätt systemstöd, en förutsättning för ett lyckat projekt.

 

IT CONSULTING

Inom IT Consulting arbetar utvecklare och arkitekter med stor erfarenhet av att bygga och förvalta avancerade system inom bank & finans.

Vår kompetens är både bred och djup, särskilt inom områden som .NET, Java och Cobol. För att säkerställa maximal nytta har vi även ett eget open source-initiativ.

Vi levererar innovativa och framtidssäkrade system, och vi stöttar även i förvaltning och förändring av befintliga system. Arbetet gör vi i team hos våra uppdragsgivare, eller själv med stöd från kollegor i gruppen. På så sätt kan vi alltid erbjuda den bästa kompetensen i våra projekt.

 

PROJECT MANAGEMENT

Hos oss hittar du seniora projektledare med gedigen erfarenhet av att driva framgångsrika verksamhets- och IT-projekt. Vi har hjälpt flertalet större banker och finansinstitut i verksamhetskritiska projekt.

Förutom att leda projekt hjälper vi också våra kunder med andra ansvarstunga områden. Vi skapar beslutsunderlag, tolkar konsekvenser av nya lagkrav och identifierar nya affärsmöjligheter.

Vi är övertygade om att kommunikation och transparens är två framgångsfaktorer för lyckade projekt. Ihop med modern projektledningsmetodik, existerande ramverk och nya verktyg för förbättrade processer skapar vi de förutsättningar som krävs för att projektet ska nå sina uppsatta mål.

 

DATA DISCOVERY

Data Discoverys konsulter är experter på att omvandla data till värdefull och användbar information. Vi har bred kunskap och erfarenhet av att designa och implementera lösningar inom etablerade områden som Business Intelligence och Data Warehousing. Vi kan också hjälpa till med nya koncept som Big Data och Data Scientist-lösningar.

Genom att ständigt uppdatera oss om vad som händer på marknaden kan vi på ett framgångsrikt sätt stötta våra kunder i deras val och strategier. Vår styrka är att vi har ett verksamhets- och nyttofokus, även i tekniktunga projekt. Vi hjälper gärna till inom rapportering, visualisering, datautforskning, dataintegration och analys.

 

FINANCIAL CRIME PREVENTION

Inom MER Consultings affärsområde Financial Crime Prevention hjälper MER Consulting kunder att förebygga och hantera penningtvätt, finansiering av terrorism, finansiella sanktioner, samt bedrägeri. MER Consultings konsulter har omfattande erfarenhet av riskhantering och regelverkstolkning, kombinerat med stor kunskap om hur kriminella aktörer använder det finansiella systemet för att dölja bakomliggande brott. MER Consulting har även erfarenhet av utveckling och implementation av system för kundkännedom och transaktions- och ärendegranskning på banker, försäkringsbolag och myndigheter.

Tillsammans med konsulter från MER Consultings övriga affärsområden kan vi hjälpa våra kunder med allt från riskbedömning, kravhantering, process- och systemutveckling och slutligen implementation och drift av alla slags lösningar som krävs för efterlevnad av penningtvättsregelverken, och för att minska risken för olika typer av bedrägerier. MER Consulting strävar alltid hitta effektiva lösningar anpassade till den specifika verksamheten och de behov som våra kunder har.

KONTAKTPERSON
Markus Åkesson
+46 70 897 89 94
markus.akesson[a]cag.se

JAG VILL VETA MER OM C.A.G MER Consulting

    X
    X