C.A.G Novus

Vi är ett konsultföretag med spetskompetens inom tre marknadsområden: försvar, integration och logistik.

Inom området försvar arbetar vi med krav, testledning och beslutsstöd. Vi har kompetens i militära radio- och ledningssystem, logistikstöd (ILS), validering och verifiering (VoV) av materielsystem och metodutveckling för militär ledning.

Inom integration kan vi leverera allt från rent expertstöd till hela integrationslösningar. Vi har även logistisk verksamhetskompetens från både svenska och internationella storföretag och stödjer dem med supply chain management, enterprise architecture, integrationsarkitektur och verksamhetsutveckling.

NYHETER OM C.A.G NOVUS
800 533 C.A.G

C.A.G tilldelas ramavtal med FMV avseende Registrering och Registervård

Ramavtalet omfattar registrering av information om den materiel som FMV och Försvarsmakten anskaffar samt förvaltning av stödsystem.…

UTVALDA UPPDRAG SOM C.A.G NOVUS GENOMFÖRT

FÖRSVARSMAKTENS
FÖRLÄNGDA ARM

Läs mer

GREENCARRIER

Läs mer
EXEMPEL PÅ KUNDER

C.A.G NOVUS CONSULTING AB

+46 8 785 25 00

Augustendalsvägen 76
131 52 Nacka Strand

Mästergatan 7
745 37 Enköping

Offerdalsvägen 9
835 32 Östersund

JAG VILL VETA MER OM C.A.G NOVUS

FÖLJ
C.A.G NOVUS

X
X