CAG Group AB (publ) offentliggör sin kvartalsrapport för april – juni 2022 den 16 augusti kl 08.30. Samma dag kl 13.00 presenterar bolagets vd Åsa Landén Ericsson rapporten via en webbsändning med Finwire. Se länk https://www.finwire.tv/webcast/cag-group/q2-2022/

 

Under eftermiddagen 16 augusti kommer även ett inslag att publiceras på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play, där Åsa Landén Ericsson presenterar kvartalsrapporten och svarar på frågor, se www.youtube.com.

 

För ytterligare information, kontakta: 

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, Asa.landen[a]cag.se

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-463 83 00, certifiedadviser[a]penser.se

 

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti kl. 09:00 (CET).

Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people. Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom IT-management, systemutveckling, utbildning samt drift och förvaltning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018.

Vad fick dig att välja CAG Senseus?

Många från CAG Senseus är mina gamla kollegor från ett tidigare bolag så valet var mycket enkelt. CAG Senseus VD Niclas Lindqvist var min tidigare chef. Jag uppskattar att vara ett litet gäng där vi känner varandra och kan samarbeta, allt det får jag med CAG Senseus.

Jag gillar att jobba i små projekt där jag kan göra skillnad! I rollen som testsystemutvecklare kan jag röra mig mellan olika branscher och få insyn i hur andra arbetar. Den insynen tar jag med mig till nästa kund och bransch, vare sig det rör basstationer, kranar eller mjölkmätare.

Vilken är din specialistkompetens?

Jag är specialist inom test och mät vilket innebär utveckling av automatiserade testsystem. Jag, tillsammans med mina kollegor, bygger systemen för att repetetivt kunna testa hårdvaran. Om det sker förändringar i hårdvaran så behöver jag kunna jämföra testresultaten före och efter förändring. Mycket handlar om att kunder vill kunna genomföra förändringar och då ska vi kunna mäta skillnaderna. Sedan vill ju kunden få flexibla testsystem som kommer på plats rätt snabbt. Det jobbet gör jag tillsammans med kunden. Här gäller det att visa på vad vi faktiskt kan åstadkomma för dem och det är mycket. Kunden har ofta en viss begränsad kunskap av hur bra testsystem vi faktiskt kan skapa. Jag kan leverera det kunden vill ha och mycket mer som de inte visste att de kan få. Det gäller helt enkelt att visa på värdet de får.

Jag arbetar mycket med LabVIEW och där är jag riktigt vass. Automatisering är hett och här finns mycket att göra och lära sig och det vill jag få fortsätta att göra.

”I rollen som testsystemutvecklare kan jag röra mig mellan olika branscher och få insyn i hur andra arbetar”
Johan Gustafsson, Testsystemutvecklare
”I rollen som testsystemutvecklare kan jag röra mig mellan olika branscher och få insyn i hur andra arbetar”
Johan Gustafsson, Testsystemutvecklare

Vad gör du i ditt uppdrag just nu?

På min första arbetsdag hos CAG Senseus gick jag ut i uppdraget vilket känns mycket bra. Just nu arbetar jag tillsammans med min kollega Fredrik Edling och bygger testsystem för mjölkmätare.  Vi vet vad vi ska åstadkomma och nu arbetar vi med hur det ska implementeras. Mjölkmätare är det vi arbetar med och i verktyget LabVIEW.

Bolag: CAG Senseus

Grundat: 2013, del av CAG sedan 2013

Branscher: Verksamma i alla branscher!

Specialistområden: Testautomatisering och Agilt ledarskap

Passion för utveckling: Att få bidra med kunskap för framtiden.

Personuppgiftspolicy: Här hittar du CAG Senseus personuppgiftspolicy

Adress: Sveavägen 33, 111 34 Stockholm

Kontakta oss om du vill veta mer

Annika Rogneby

Sälj- och Marknadschef

CAG Group

+46 (0)8 785 22 00

Niclas Lindqvist

VD

CAG Senseus

+46 (0)72 716 40 44

CAG tilldelas ramavtal med FMV avseende Tekniska konsulter inom Flygmaterielområdet, inklusive Rymd. CAG har tilldelats positionerna Systemingenjör samt Handläggare Rymd vilket innebär deltagande i arbete med kravställning, utveckling, uppföljning samt modifiering inom teknikområdet. Inom Rymd innebär det arbete med rymdbaserade sensorer och rymdbaserade tjänster i militära och civila tillämpningar. Ramavtalet innebär även att CAG kan bidra med stöd till myndigheternas internationella samarbeten och vid forsknings- och teknikutvecklingsprojekt inom rymdområdet.

FMV bedömer den totala omsättningen inom den del av ramavtalet som CAG tilldelats till ca 70 MSEK per år och avtalet omfattar 2 år med option på ytterligare 5 år. Fyra leverantörer (Systemingenjör) samt två leverantörer (Handläggare Rymd) har tilldelats ramavtalet och avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Avtalet börjar gälla 2022-07-11

– CAG har ett strategiskt fokus på att fortsätta utveckla vår starka position inom försvarssegmentet, vilket vi inte minst visade genom förvärvet av Syntell AB i förra veckan. Att vi nu tilldelas detta ramavtal stärker vår position ytterligare vilket är mycket glädjande. Vi är stolta över att med vår bredd- och spetskompetens inom sektorn kunna bidra ytterligare till Sveriges och Europas säkerhet, säger Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group.

– Vi är mycket nöjda med att fortsätta växa och ta position inom försvarsområdet. Detta ger oss möjlighet att bredda vår affär och ta nya marknadsandelar inom flygmateriel- och rymdområdet, säger Magnus Söderström, VD CAG Novus och ramavtalsansvarig.

För ytterligare information, kontakta:     

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, Asa.landen[a]cag.se

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-463 83 00, certifiedadviser[a]penser.se

 

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 2 juli kl. 09:00 (CET).

Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people. Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom IT-management, systemutveckling, utbildning samt drift och förvaltning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018.

Nu är det klart – CAG-båten tar pallplats i årets upplaga av Gotland Runt Offshore Race! Vår J/111 gick in på en tredje plats i sin grupp SRS A.

Efter att ha seglat i hamn på ca 52 timmar och 30 minuter var det mäktigt för besättningen att äntligen få stiga upp på prispallen och motta bronset.

– Vi har ett grymt team ombord, en extremt bra båt och vi var väldigt preppade innan. Vi nio i besättningen har tillsammans gjort 105 Gotland Runt. Efter elva stycken Gotland Runt med CAG så var det vår tur att få bestiga pallplatsen säger skeppare Anders Frisk, CAG Novus.

Vi tackar besättningen för en utomordentligt fin insats och för deras kämparglöd samt mod – Tack Anders Frisk, Björn Birk, Peder Lanefelt, Gustav Ruda, Magnus Hymnelius, Marcus Dennerstedt, Oskar Skoting, Erik Skoting och Warner Nickerson

Hurra!!!

Fotograf: Henrik Trygg, Warner Nickerson, Annika Rogneby, Björn Birk och Magnus Hymnelius

Gotland Runt med CAG

”Vi har ett grymt team ombord, en extremt bra båt och vi var väldigt preppade innan”
Anders Frisk, Skeppare och senior konsult CAG Novus

För 11:e året i rad så deltar CAG-båten i Gotland Runt (offshore race), seglad av vår egen skeppare Anders Frisk med besättning. Vår J/111 har en slipad besättning där flertalet deltagit på flera Gotland Runt och har många år på vår båt.

Hejarklacken samlades på CAG Novus kontor i Nacka strand där vi medarbetare, kunder, familj och vänner hejade fram båten.

Nu väntar troligtvis två tuffa dygn på havet då besättningen ska runda Almagrundet, ta båten ned till Gotland och sedan vända hem vid Hoburgen för att segla mot målet i Sandhamn.

Just nu befinner sig CAG-båten på 14:e plats av 140 båtar i sin klass (SRS A).

Heja CAG-båten!

Gotland Runt med CAG

CAG Group AB (publ) har idag slutfört förvärvet av Syntell AB. Bolaget är Skandinaviens ledande konsult- och utbildningspartner inom Systems Lifecycle Management (SLCM). Med förvärvet stärker CAG positionen som ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster och åtaganden inom Försvar och kompletterar sitt erbjudande inom Transport, Energi, MedTech och Publik sektor med värdefull kompetens och kapacitet.

Vid stängningen av affären, som värderas till 70 mkr på kassa- och skuldfri basis, utgick delbetalning om 10 499 424 kronor i aktier i CAG Group genom att 122 180 aktier nyemitteras via apportemission. Efter slutförd nyemission uppgår totalt antal aktier i CAG till 7 167 602. Förvärvet konsolideras från 1 juli.

Syntell omsatte 2021 cirka 114 MSEK med ett rörelseresultat om 7,1 MSEK. Bolagets 70 medarbetare har djup kompetens inom verksamhetsutveckling, Systems Engineering (SE), kravhantering, verksamhets- & systemmodellering, konfigurationsledning samt Integrerat Logistikstöd (ILS) och hjälper kunder med omfattande anskaffnings-, utvecklings- och förändringsprojekt. Bolaget bedriver verksamheten inom fyra affärsområden: Defence, Industry, Public och International.

För ytterligare information, kontakta:      

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, Asa.landen[a]cag.se

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-463 83 00, certifiedadviser[a]penser.se

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli kl. 13:00 (CET).

Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people. Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom IT-management, systemutveckling, utbildning samt drift och förvaltning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018.

Vad fick dig att välja CAG Ateles?

Jag läste Technology Management i Lund där jag träffade min fru. Hon är från Oslo så det har varit mitt hem de senaste 12 åren. Jag har arbetat som projektledare, e-commerce manager och rådgivare på olika IT-nära bolag. När jag blev uppringd av en rekryterare så hade jag hört talas om CAG Ateles som är välkända i Norge. Jag blev väldigt intresserad och kände att rollen som Client Success Manager (CSM) passar mig som handen i handsken.  Rollen är spännande för jag får växa och utvecklas med kunden och vara deras guidande partner. Att dessutom få ha helikopterperspektiv över hela värdekedjan och fokusera på slutkonsumenten, samtidigt som jag får ha viss detaljkontroll, är verkligen intressant. Jag får ta in hela ekosystemet och förstå hur små förändringar kan påverka säljaren på golvet till dig som slutkonsument.

CAG Ateles har alltid haft ett gott rykte i branschen. Det är bolaget i fronten vad gäller e-handel och här vill jag jobba. Det är ett familjärt företag där jag får både det lilla och det stora i CAG. Vi har fin sammanhållning, det är personligt vilket passar mig perfekt. Jag har gått från att vara hos stora bolag till CAG Ateles som är mer personnära. Nu har jag hunnit arbeta i några veckor och ser en kultur där vi verkligen delar med oss av kunskap till varandra. Det är för mig något viktigt då kunskap och kompetens är ett företags kanske viktigaste tillgång.

”på CAG Ateles får jag vara rådgivare åt våra kunder och värna att de får utvecklas över tid”
Oscar Örtendahl, CSM
”på CAG Ateles får jag vara rådgivare åt våra kunder och värna att de får utvecklas över tid”
Oscar Örtendahl, CSM

Du har erfarenhet av e-handel både i Sverige och Norge, vilka styrkor ser du av att ha dessa gränsöverskridande erfarenheter i din roll som Client Success Manager?

Det finns kulturskillnader som är svåra att sätta ord på. I Sverige söker vi konsensus och i Norge föredrar vi diplomati. I min roll handlar det om att både veta vad kunden vill ha och vad som gagnar slutkonsumenten. Det är den lösningen som vi ska utveckla och här kan jag lyfta fram vad som passar bäst för Norge och översätta det till våra utvecklare i Sverige. För kulturskillnaden får inte påverka slutlösningen och att vi bygger eller fokuserar på fel saker. Ta exemplet med betallösningar, där vi har olika betalningslösningar som Sverige kontra Norge föredrar.

Det behöver sedan inte vara de stora skillnaderna som påverkar utan kanske en sådan enkel sak som att du måste kunna leverera hem till kunderna och just hemadressen kan vara både till din stuga nära sjön eller till hytten på fjället.

Slutligen – på CAG Ateles får jag vara rådgivare åt våra kunder och värna att de får utvecklas över tid. Vi vill vara en långsiktig partner som tänker långsiktig relation och att vi kan utvecklas med kunden och ge dem de bästa tekniska lösningarna.

Bolag: CAG Ateles AB

Grundat: 2001, del av CAG sedan 2021

Branscher: Vi verkar i alla branscher inom B2B och B2C

Specialistområden: E-handel och digitalisering

Passion för utveckling: Genom digital transformation skapar vi framtidens e-handelslösningar.

Adress: Teknikringen 6, 583 30 Linköping
Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm
Fabriksgatan 11, 503 38 Borås
Thunes vei 2, 0274 Oslo

www.ateles.se

Kontakta oss om du vill veta mer

Annika Rogneby

Sälj- och Marknadschef

CAG Group

+46 (0)8 785 22 00

Tobias Lindström

VD

CAG Ateles

+46 (0)73 640 92 32

Sverre Øier

Country Manager Norway

CAG Ateles

+47 (0)4 161 14 15

 

CAG Group AB förvärvar Syntell AB, Skandinaviens ledande konsult- och utbildningspartner inom Systems Lifecycle Management (SLCM). Med förvärvet stärker CAG positionen som ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster och åtaganden inom Försvar och kompletterar sitt erbjudande inom Transport, Energi, MedTech och Publik sektor med värdefull kompetens och kapacitet.

Syntell omsatte 2021 cirka 114 MSEK med ett rörelseresultat om 7,1 MSEK. Bolagets 70 medarbetare har djup kompetens inom verksamhetsutveckling, Systems Engineering (SE), kravhantering, verksamhets- & systemmodellering, konfigurationsledning samt Integrerat Logistikstöd (ILS) och hjälper kunder med omfattande anskaffnings-, utvecklings- och förändringsprojekt. Bolaget har kontor i Stockholm och Oslo och bedriver verksamheten inom fyra affärsområden: Defence, Industry, Public och International.

Köpeskillingen uppgår till 70 MSEK på kassa- och skuldfri basis (EV) varav 59,5 MSEK erläggs kontant och 10,5 MSEK i CAG-aktier. Köpeskillingen motsvarar en EV/EBIT-multipel om 8,8 baserat på prognostiserat resultat 2022. Tillträde och konsolidering sker 1 juli. Ersättning för bolagets nettokassa erläggs efter tillträde.

 

– Med förvärvet av Syntell stärker CAG sin position som ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster och åtaganden inom Försvarssektorn. Geografiskt stärker vi vår närvaro med Syntells kunder i Norge, Danmark och Finland. Syntells verksamhet inom Transport, Energi, MedTech och publik sektor fokuserar på hållbara systemlösningar och passar mycket väl in i CAG:s erbjudande av samhällsnyttiga digitala lösningar, säger Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group. Inom CAG har vi stor respekt för Syntells kunnande och är mycket glada att välkomna Syntells medarbetare till CAG.

 

– CAG och Syntell har samarbetat länge och våra verksamheter och värderingar passar varandra mycket väl, säger Mikael Tjernlund, VD Syntell. CAG:s modell med självständiga dotterbolag betyder att Syntell kan fortsätta utveckla erbjudandet i nuvarande riktning samtidigt som vi tillsammans med de andra bolagen inom CAG kan stärka den gemensamma marknadspositionen i Norden. Jag är övertygad om att vår nya ägarbild kommer att uppskattas av både kunder och medarbetare.

 

 För ytterligare information, kontakta: 

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, Asa.landen[a]cag.se

 Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-463 83 00, certifiedadviser[a]penser.se

 

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni kl. 08.20 (CET).

 

Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people. Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom IT-management, systemutveckling, utbildning samt drift och förvaltning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 375 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018.

 

Vad fick dig att välja CAG Consoden?

Som person har jag lätt att snabbt se hur vi kan göra saker på ett bättre och effektivare sätt. Det har varit en genomgående trend under hela mitt yrkesliv där jag vill minimera onödiga moment, förbättra processer och förenkla så att kärnverksamheten står i fokus. Mitt motto är att göra allt lite bättre så att vi tillsammans kan leverera den bästa produkten på det effektivaste viset. Det har jag arbetat med under min tid i vården där jag har försökt förbättra verksamheten. Till slut landade jag dock i att det är svårt att göra det inifrån. Det går att komma en bit inom sin egen enhet men sedan tar det stopp. Jag insåg då att antingen måste jag komma uppifrån eller utifrån för att kunna skapa den förändring och förbättring som krävs.

Det är här som CAG Consoden kom in i bilden. Min bror, Love Östlund, arbetar på CAG Consoden och tipsade mig om företaget. För mig är det en perfekt matchning för på Consoden arbetar vi både med sjukvård och försvar så här kan jag använda mina bägge yrkeserfarenheter.

Jag vill få möjlighet att göra mer nytta för både patienter och personal inom vården, få möjlighet att modernisera och effektivisera. Jag vill ge vårdpersonal bättre verktyg så att de kan få en bättre arbetsmiljö. Sedan är jag inte främmande för att även arbeta för Försvarsmakten, igen.

”Jag vill göra mer nytta för både patienter och personal inom vården, få möjlighet att modernisera och effektivisera. Jag vill ge vårdpersonal bättre verktyg så att de kan få en bättre arbetsmiljö. ”
Daniel Marmgård, Läkare och Projektledare CAG Consoden
”Jag vill göra mer nytta för både patienter och personal inom vården, få möjlighet att modernisera och effektivisera. Jag vill ge vårdpersonal bättre verktyg så att de kan få en bättre arbetsmiljö. ”
Daniel Marmgård, Läkare och Projektledare CAG Consoden

Du har en spännande yrkesbakgrund, berätta mer om det och hur det kan bidra till CAG Consodens erbjudande?

Jag började i försvaret och trivdes jättebra! Jag hade tänkt att plugga vidare men då jag trivdes bra tog jag chansen att vidareutbilda mig till officer. Här fick jag lära mig nya spännande saker, fick bra arbetsuppgifter inom tekniska system och mycket vidareutbildning. Jag arbetade huvudsakligen med utbildning av värnpliktiga. Sedan drog försvaret tyvärr ned och jag gick från att ha arbetat med telekom, ledningssystem och pansarsystem i högt tempo, till att få mindre att göra. När neddragningarna pågick så åkte jag till Afghanistan för en försvarsinsats och när jag väl var hemma igen så var det dags att göra något nytt. Jag tog med mig all lärdom kring ledarskap, pedagogik och att driva saker samt människor framåt oavsett vad som händer. Det är Försvarsmakten oerhört kompetenta inom. Jag valde att läsa till läkare. Jag insåg snabbt att vårdapparaten är, om möjligt, än mer avancerad. Du är en oerhört liten kugge i ett oerhört stort system. Jag lärde mig att inte underskatta varje medarbetares roll i detta kugghjul och att aldrig underskatta exempelvis en undersköterskas roll.

Kontentan är att jag, under min yrkeskarriär, har strävat efter att förstå vad det högre målet är och att förstå min egen roll i det hela. Det har jag lärt mig inom försvaret och detsamma inom vården. Jag är exempelvis en liten del av en patients resa, både vid korta och tillfälliga insatser, eller under hela livet.

Så kort och gott så handlar det om att ha systemförståelse! Ju snabbare vi förstår systemet vi verkar i, desto snabbare stakar vi ut vägen till målet. Det ser jag fram emot att få bidra med hos Consoden.

Vad ser du fram emot att göra?

Jag ser fram emot att få komma ut som konsult för första gången. Det är oprövad mark för mig och jag är redo för utmaningen. Jag vill få utveckla mig själv framåt och hoppas att jag i min nya roll ska få utveckla och bidra till en bättre vård för både personal och patienter.

Bolag: CAG Consoden

Grundat: 1997, del av CAG sedan 2020

Branscher: Försvar och Hälsa & Vård

Specialistområden: Systems engineering, informatik och systemutveckling

Passion för utveckling: CAG ger mig det lilla företagets delaktighet, och det stora företagets utvecklingsmöjligheter.

Adress: Kungsängsgatan 29, 753 22 Uppsala
Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm
Banérgatan 55, 115 53 Stockholm

Kontakta oss om du vill veta mer

Annika Rogneby

Sälj- och Marknadschef

CAG Group

+46 (0)8 785 22 00

Veronika Astervall

Konsultchef

CAG Consoden

+46 (0)70 716 02 73

CAG lanserar en ny grafisk profil. Ambitionen är att visa en visuell identitet som inte bara ser bra ut utan också speglar CAG:s kärnvärden och verksamhet.

Den visuella identiteten rymmer ett nytt färg- och formspråk, en ny logotyp och en varm tonalitet. Identiteten förmedlar CAG:s framåtanda, tekniska spetskompetens och familjära gemenskap. Logotypen andas såväl tech och innovation som lekfullhet och värme. Den nya payoffen sammanfattar vad CAG gör och varför: ”We accelerate digital innovation for people. Leading technology. Lasting impact”.

 

– CAG har vuxit kraftigt under senare år och breddat verksamheten till fler områden, bland annat cybersäkerhet och e-handel. Därför känns tiden rätt att uppdatera vår grafiska profil till ett nytt modernt uttryck, säger Åsa Landén Ericsson, VD på CAG Group.

– Det är extra roligt att få utmana och förnya vårt visuella uttryck och samtidigt knyta an till varumärkets arv. CAG:s nya varumärke rymmer ett stort mått av personlighet, tech, innovation, värme och lekfullhet, precis som vi är. Det är människorna bakom varumärket som leder CAG in i framtiden, säger Annika Rogneby, Sälj- & Marknadschef på CAG Group.

 

Besök www.cag.se för mer information.

 

 

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom IT-management, systemutveckling, utbildning samt drift och förvaltning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 375 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. Sedan december 2018 är CAG noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.