UTDELNINGSPOLICY

Bolagets utdelningspolicy är att minst 50 % av årets resultat skall delas ut till aktieägarna, dock skall hänsyn tas till bolagets kapitalbehov för att driva och utveckla verksamheten. I enlighet med utdelningspolicyn beslutade årsstämman 2018 om en utdelning om 2,50 SEK per aktie, motsvarande 47 % av resultat per aktie och en total utdelning om 13,6 MSEK.

ANALYTIKER

Erik Penser Bank (Certified Advisor)
Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm
Telefon 08-463 83 00
certifiedadviser[a]penser.se
penser.se

X
X