BOLAGSORDNING

Bolagsordning [PDF]

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTER

Bolagsstyrningsrapport 2020 [PDF]

Bolagsstyrningsrapport 2019 [PDF]

Bolagsstyrningsrapport 2018 [PDF]

Bolagsstyrningsrapport 2017 [PDF]

ERSÄTTNINGSPOLICY

Ersättningspolicy [PDF]

REVISORER

PwC, med Niklas Renström som huvudansvarig revisor.

X
X