Digital verksamhetsutveckling

Hållbarhet är en viktig aspekt för oss när vi arbetar med digitalisering i kontrast till den reaktivitet som vi ofta möter.

Vi arbetar för en hållbar digital verksamhetsutveckling. För oss innebär hållbarhet att verksamhet och teknik tillsammans kan möta förändrade behov hos våra kunders kunder över tid. På så sätt kan våra kunder fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Vi ser utvecklingen i flera led: Först behöver de manuella stegen minskas för att skapa större handlingsutrymme, sedan kan fokus läggas på att förädla istället för att göra om. Slutligen kan våra kunder koncentrera sig på sina kunders behov och förväntningar av att utveckla sitt erbjudande.

I våra uppdrag lägger vi tonvikten på kunden och beställarsidan. Vi erbjuder våra kunder stöd genom att tydliggöra strategi, möjliggöra verksamhetsutveckling och synliggöra teknikstrategier.

UTVALDA UPPDRAG INOM DIGITAL VERKSAMHETSUTVECKLING

KAMASA TOOLS

Läs mer

THOR SHIPPING

Läs mer

KONTAKTPERSON
David Broberg
+46 73 416 52 66
david.broberg[a]cag.se

JAG VILL VETA MER OM DIGITAL VERKSAMHETSUTVECKLING

  BOLAG INOM C.A.G SOM
  JOBBAR INOM DIGITAL VERKSAMHETSUTVECKLING

  C.A.G DATASTÖD
  C.A.G ARETE
  C.A.G MER CONSULTING  
  C.A.G CONSODEN

  X
  X