Nyheter
Helena går in som konsultchef på C.A.G Arete och har redan hunnit arbeta en vecka hos oss. C.A.G Arete är specialiserade inom [...]
CAG Group AB (publ) har genom sitt helägda dotterbolag CAG Novus Consulting AB tecknat ett viktigt ramavtal med Försvarets materielverk [...]
Slutlig inlösen av utestående 60 000 köpoptioner har skett i C.A.Gs program 2017/2020, riktat till bolagets CFO och tidigare [...]
I delårsrapporterna för kvartal 2 och kvartal 3 har siffor gällande helåret 2018 angivits för 2019. Detta har nu korrigerats, se [...]
Fortsatt tillväxt och ökad rörelsemarginal Tredje kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 107,4 (99,8) MSEK, motsvarande en [...]
Valberedningen består av: Mats Andersson, valberedningens ordförande (representerande Bo Lindström) Anders Hillerborg (representerande [...]
Vi träffade Maya i hennes hem på Lidingö och var nyfikna på vad som gjort att hon började spela League of Legends och hennes väg till [...]
X
X