Nyheter
CAG Group AB (publ) har idag slutfört förvärvet av Ateles Consulting AB. Ateles är specialister på att utveckla e-handelslösningar med [...]
Ett strukturerat säkerhetsarbete kan till exempel innebära att ledningssystem för informations­säkerhet (LIS) införs (t.ex. baserat på [...]
CAG Group AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av Ateles Consulting AB. Ateles är specialister inom e-handelslösningar och [...]
Välkommen till C.A.G Engvall Security. Hur känns det? Det känns verkligen jättebra att få börja! Jag har fått ett fint välkomnande och [...]
Helena går in som konsultchef på C.A.G Arete och har redan hunnit arbeta en vecka hos oss. C.A.G Arete är specialiserade inom [...]
CAG Group AB (publ) har genom sitt helägda dotterbolag CAG Novus Consulting AB tecknat ett viktigt ramavtal med Försvarets materielverk [...]
Slutlig inlösen av utestående 60 000 köpoptioner har skett i C.A.Gs program 2017/2020, riktat till bolagets CFO och tidigare [...]
I delårsrapporterna för kvartal 2 och kvartal 3 har siffor gällande helåret 2018 angivits för 2019. Detta har nu korrigerats, se [...]
X
X