Nyheter
Livskämpar är ett innovationsprojekt för att skapa en digital följeslagare för personer som inte vet om de orkar leva. [...]
C.A.G Datastöd certifieras enligt den omfattande informationssäkerhetsstandarden ISO 27001. Certifieringen omfattar styrning och [...]
Min son har typ 1 diabetes. Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom som det idag inte finns något botemedel för. Vi lever med min sons [...]
Det finns egentligen ingen giltig ursäkt för att inte hålla sin kod i bra skick. Det räcker inte bara med att den kompilerar och är [...]
Vid årsstämma i CAG Group AB idag den 12 maj 2020 beslutade stämman, bland annat, om följande. Beslut om disposition av bolagets [...]
En intressant notering vi ofta gör är att det långt ifrån alltid är ett tydligt samband mellan ”moget säkerhetsarbete” och en defacto [...]
Ett annat vanligt bekymmer är för svaga lösenord och att samma svaga lösenord/kod används på flera ställen. Ytterligare ett exempel på [...]
Första kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 142,0 (130,7) MSEK, motsvarande en tillväxt om 8,7% varav förvärvad tillväxt [...]
CAG Groups (publ) årsredovisning för 2019 har idag publicerats på bolagets webbplats, www.cag.se, där den finns tillgänglig för [...]
CAG Group AB (publ) har tecknat avtal med AP7 rörande Konsulttjänster inom systemutveckling. C.A.G ska tillhandahålla konsulttjänster [...]
X
X