C.A.G Consoden

Experter på verksamhetsnära utveckling och digitala lösningar inom försvar och samhällssäkerhet, samt hälsa och vård.

Vår affärsidé är att sätta bra idéer i system. Våra kunder är företag, myndigheter och organisationer som behöver en kompetent och tillförlitlig IT-partner för att lyckas gå från idé till verklighet.

Passion för utveckling är att tillsammans med våra kunder utveckla lösningar som bidrar till en säkrare värld och en bättre morgondag.
Mats Östlund, Senior konsult C.A.G Consoden

Våra tjänster

C.A.G Consoden är inriktade på avancerad verksamhets- och systemutveckling i företag och organisationer där kraven på säkerhet och tillförlitlighet är särskilt högt ställda. Dessa kvalificerade konsulttjänster erbjuder vi i form av teamleveranser och specialistkompetens. Tjänsterna är fokuserade på rådgivning och utveckling av system och verksamhet.

Teamleveranser

Vid exempelvis utveckling av ett system, kan ett helt team av C.A.G Consodens medarbetare sättas ihop för en specifik kund. Teamet säkerställer att rätt innehåll, rätt kvalitet levereras vid rätt tidpunkt till kunden.

Specialistkompetens

Våra konsulter kan även arbeta direkt i våra kunders organisation om så önskas. Det kan vara vid uppdrag då tillförlitlighet är ytterst viktigt, exempelvis för att beskriva och strukturera den information som hanteras och överförs, i och mellan, olika IT-system.

Vårt erbjudande

Systems Engineering

Inom Systems Engineering har vi kompetens för systemarbetet för utveckling och upphandling av system. Vi kan vara med i hela kedjan, från kartläggning av behov, genom krav- och designprocessen, fram till validering av slutprodukten. Ofta agerar C.A.G Consoden upphandlingsstöd och då utarbetar vi underlag för upphandling, samt verifierar och validerar levererad produkt i upphandlingen.

Healthcare

C.A.G Consoden tillhandahåller konsulter med kompetens inom informatik och terminologi, samt kravanalys. Vi har även kompetens inom verksamhetsutveckling, projektledning och förändringsledning. Flera av våra medarbetare är utbildade sjuksköterskor och har bakgrund inom hälsosektorn. Kompetens inom närliggande områden såsom lösningsarkitektur och BI, tillhandahålls genom våra partners.

Software Solutions

C.A.G Consoden är systemutvecklare och förvaltare av olika programvaror och system. Vi kan utveckla helt nya system och produkter eller hjälpa till att utveckla och förvalta redan befintliga lösningar. Vi har kompetens för att vara med i hela kedjan, från kravanalys till test och förvaltning. Vanligtvis jobbar vi inom .NET-, C/C++- och C#.

Utbildning

Vi erbjuder även utbildning till såväl privat som offentlig marknad inom de områden vi verkar. Utbildning upphandlas som uppdrag eller via ramavtal.

Bolag: C.A.G Consoden

Grundat: 1997, del av C.A.G sedan 2020

Branscher: Försvar och Hälsa & Vård

Specialistområden: Systems engineering, informatik och systemutveckling

Passion för utveckling: C.A.G ger mig det lilla företagets delaktighet, och det stora företagets utvecklingsmöjligheter.

Adress: Kungsängsgatan 29, 753 22 Uppsala
Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm
Banérgatan 55, 115 53 Stockholm

Kontakta oss på C.A.G Consoden!

Andreas Nilsson

Affärsansvarig Försvar

C.A.G Consoden

+46 (0)70 982 44 18

YG1jcWRgci1taGtycm5tP2JgZi1yZA==

Thomas Lorentzon

VD

C.A.G Consoden

+46 (0)70 620 74 68

c2dubGByLWtucWRtc3lubT9iYGYtcmQ=

Karin Pihlgren

Affärsansvarig Hälsa & Vård

C.A.G Consoden

+46 (0)73 062 41 90

amBxaG0tb2hna2ZxZG0/YmBmLXJk

Aktuellt om C.A.G Consoden

Se fler

Vill du bli en av oss?

Att utvecklas tillsammans driver oss framåt. Besök vår rekryteringssida.

Jobba på C.A.G Consoden