C.A.G Novus

Specialister inom försvar, affärskritiska integrationslösningar och komplex infrastruktur.

C.A.G Novus är specialister med mer än 10 års erfarenhet inom försvarsområdet. Vi levererar avancerade integrationslösningar med komplex infrastruktur och har ett djupt kunnande inom Systems Engineering, integrerade logistiklösningar (ILS), ledningssystem, registrering och registervård (GoF, PRIO).

Våra ledord långsiktighet, kompetens och omtanke genomsyrar leveransen till kunderna.
Magnus Söderström VD C.A.G Novus

Våra verksamhetsområden

Vi på C.A.G Novus har djup kompetens inom beslutsstöd, integration, logistik, lednings- och sambandssystem inom försvar, offentlig förvaltning och industri.

Tjänster

Teknikutvecklingen och omvärldsläget gör att våra kunders komplexitet, och därmed behov av fungerade IT-system, ständigt ökar. Det skapar både utmaningar och möjligheter. Vår strävan är att alltid ligga i framkant i utvecklingen, så att vårt stöd till våra kunder får en så optimal effekt som möjligt.

Försvar

Vårt erbjudande inom försvar bygger på mer än 10 års erfarenhet, kompetens och verksamhetskunnande om vilka utmaningar och behov försvarsmyndigheterna har. Vi är specialiserade inom moderna militära lednings- och sambandssystem, ILS, VoV, Systems Engineering och masterdatahantering. Våra specialister ser helheten av materielsystem och vet vad varje fas i livscykeln innebär.

Integration

Inom integration kan vi leverera allt från expertstöd till hela integrationslösningar. Vi har logistisk verksamhetskompetens från både svenska och internationella storföretag och stödjer dem med supply chain management, enterprise architecture, integrationsarkitektur och verksamhetsutveckling. Vi har även specialister inom komplex infrastruktur med höga krav på säkerhet och tillgänglighet.

Bolag: C.A.G Novus

Grundat: 2008, del av C.A.G sedan 2009

Branscher: Försvar, offentlig sektor, industri

Specialistområden: Försvarsområdet, offentlig sektor

Passion för utveckling: Att ständigt utveckla våra kunders verksamhet, vår egen kompetens och leveranser.

Adress: Augustendalsvägen 76, 131 52 Nacka Strand
Mästergatan 7, 745 37 Enköping
Offerdalsvägen 9, 835 32 Krokom

Kontakta oss på C.A.G Novus

Magnus Söderström

VD

C.A.G Novus

+46 (0)70 668 38 33

bGBmbXRyLXJuY2RxcnNxbmw/YmBmLXJk

Fredrik Hessel

vVD

C.A.G Novus

+46 (0)70 865 37 74

ZXFkY3Foai1nZHJyZGs/YmBmLXJk

Peter Lidström

Konsult- och kontorschef Enköping

C.A.G Novus

+46 (0)70 607 40 98

b2RzZHEta2hjcnNxbmw/YmBmLXJk

Aktuellt om C.A.G Novus

Se fler

Vill du bli en av oss?

Att utvecklas tillsammans driver oss framåt. Besök vår rekryteringssida.

Jobba på C.A.G Novus