Institutionella investerare förvärvar aktier i blockaffär

Institutionella investerare förvärvar aktier i blockaffär

2019-09-05

Institutionella investerare har idag förvärvat 200 000 befintliga aktier i CAG Group AB (publ) (”C.A.G” eller ”Bolaget”) via en blockförsäljning till kurs 79,50 kr per aktie. I samband med att C.A.G noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market den 12 december 2018 ingick ett antal större ägare avtal om upp till tolv månaders lock-up med Erik Penser Bank. I och med att köparna i den aktuella transaktionen bedöms vara långsiktiga och stärker ägarbilden i C.A.G har Erik Penser Bank beviljat ett undantag från lock-up avseende de sålda aktierna.

 

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson

VD CAG Group AB (publ)

Telefon: +46 70 208 64 90

E-mail: asa.landen@cag.se

 

Kontaktuppgifter till Erik Penser Bank, Certified Adviser

Tel: 08-463 83 00

Email: certifiedadviser@penser.se

 

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Media
Dokument
Kontaktperson

Åsa Landén Ericsson

+46 70 208 64 90

asa.landen@cag.se

Prenumerera på pressmeddelanden
Jag accepterar att informationen jag lämnar kommer att sparas av mottagaren och användas för att kontakta mig i framtiden. Läs mer i vår integritetspolicy.
Skicka
X
X