KUNDCASE:

Försvarsmaktens förlängda arm

Ett stridsflygplan i luften

Försvarsmakten genomför just nu ett av Europas största SAP-införanden. Projekt PRIO omfattar över 200 konsulter, där C.A.G sedan starten utgjort en viktig del. Både när det gäller spetskompetens och bemanning av nyckel­befattningar. Tack vare projektet införs nya system gradvis inom exempelvis HR, lön, logistik och ekonomiuppföljning. Allt med målet att öka effekten och kvaliteten inom olika områden.

BEHOV

Försvarsmaktens behov i projektet är spetskompetens inom olika områden samt att bemanna ett antal nyckelbefattningar – exempelvis delprojektledare inom ekonomi samt migrering och integration, migreringsansvar, teknisk integrationsexperter och funktionella dataanalytiker.

 

METOD

Projekt PRIO omfattar stegvisa införanden i hela Försvarsmakten. Det har resulterat i både helt nya arbetssätt och verksamhetsprocesser. Införandet gör att SAP ersätter legacysystem som HR, logistik, lön, personalplanering och ekonomiuppföljning. IBM är huvudleverantör av systemet, och arbetar med migrationen enligt sin metod Ready to Launch.

Det är av yttersta vikt för försvarets armé-, flyg-, och marinstridskrafters förmåga att underhållsplanering, uppföljning samt konfigurationsstyrning fungerar. C.A.G har bland annat deltagit i planering inför hur migreringen av de gamla systemen ska gå till, i vilka olika faser det ska göras samt vilka befintliga informationskvalitetsbrister som kan påverka migreringen till SAP.

C.A.G:s konsulter följer även upp att IBM levererar enligt uppställda tids- och kvalitetskrav, och har därmed även tagit ett övergripande ansvar för Försvarsmaktens intressen i relevanta delar av projekt PRIO.

 

RESULTAT

Försvarsmakten har numera full kontroll över sina tillgångar och ett kvalificerat stöd för ekonomistyrning, personalplanering, logistik och materiel – med både ökad effektivitet och högre kvalitet som resultat.

KONTAKTPERSON
Fredrik Hessel
+46 70 865 37 74
fredrik.hessel@cag.se

C.A.G-BOLAG SOM JOBBAT MED FÖRSVARSMAKTEN

C.A.G NOVUS, C.A.G ARETE

DELA

X
X