CAG stöttar Försvarsmakten i resan mot Nato

Sverige närmar sig ett medlemskap i Nato. En viktig del av förberedelserna handlar om att Försvarsmaktens tekniska system ska vara kompatibla med Natos standardiseringsramverk, Federated Mission Networking (FMN). Det är här CAG kommer in.

Målet är att stärka Sveriges försvarsförmåga och underlätta det framtida arbetet i Nato. Rent konkret stödjer CAG myndigheten i framtagning av teknik som bland annat förbättrar kommunikationsmöjligheterna mellan Sverige och andra medlemsländer samt partners, liksom mellan Sverige och organisationen Nato. Det genomförs med hjälp av ramverket FMN.

FMN initierades 2015 efter insatserna i Afghanistan där Sverige deltog i ISAF, en operation där flera nationer samarbetade. Problemet var bara att deras tekniska system inte gjorde det. Bristande synkronisering ledde till knackig kommunikation och stora säkerhetsrisker. Ramverket skapades som ett recept för effektiv samverkan, en gemensam standard med gemensamma mål och metoder.

”– Det är häftigt att vara en del av ett projekt som kan få stor påverkan på hela Försvarsmakten.”
Robert Willy Hurra, CAG Consoden

Robert förklarar:

– När en stab tar emot en order behöver de veta vem som ska vara ansvarig, hur ordern ska förädlas och arbetas vidare med inom staben. FMN försöker skapa fullständig interoperabilitet, vilket inkluderar teknik, organisation och metoder.

Utmaningen är att förena de nationella kraven med de internationella, på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt inom ramen för de separata materielprojektens tidsplaner.

Den digitala transformationen

CAG Consoden har sedan flera år tillbaka stöttat integrationsarbetet av det nya ledningsstödsystemet inom armén. Utmaningen ligger i den omfattande digitala resan som hela armén genomför på mycket kort tid och att allt ska ske i flera olika typer av plattformar och system på samma gång.

– Våra projekt ser olika ut beroende på projekttyp och beställarens krav. Tyngdpunkten ligger på att stödja projekt med klassiskt arbete inom Systems Engineering, som exempelvis verksamhetsanalys och kravarbete, säger Robert.

Flera av CAG:s kunder och projekt kräver särskild hantering med hänsyn till försvarssekretessen, vilket medför att all information inte kan delas publikt. Den intresserade hänvisas till flera spännande artiklar och intervjuer på FMV, Försvarsmakten och Försvarshögskolans hemsidor.

Försvarsmakten

Bransch: Försvar

Projekt: Göra försvarsmaktens tekniska system kompatibla med Natos standardiseringsramverk.

Bolag: CAG Consoden, CAG Novus, CAG Security.

Om Försvarsmakten: Försvarsmakten försvarar Sverige och landets frihet, och hjälper att skapa fred och säkerhet i världen.

Kontakta oss om du vill veta mer

Marie Louise Rösiö

VD

CAG Consoden

+46 (0)70 982 49 26

Magnus Söderström

VD

CAG Novus

+46 (0)70 668 38 33

Mattias Hjorth

VD

CAG Security

+46 (0)73 140 00 02