BAE Systems Hägglunds

Sedan många år tillbaka har CAG Syntell stöttat BAE Systems Hägglunds med tjänster relaterade till Systems Engineering.

BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, bland annat Stridsfordon 90 (CV90). Teknik och kompetens är en viktig förutsättning för att kunna realisera det accelererade återtagandet inom försvarsindustrin, inte minst när det gäller effektiva samarbetsformer och kompetensförsörjning.

Strategiskt partnerskap

CAG Syntell har ingått i ett strategiskt partnerskap med BAE Systems Hägglunds gällande utbildnings- och konsulttjänster med fokus på Systems Engineering (inklusive modellbaserat stöd), kravhantering, integrerat logistikstöd, konfigurationsledning och cybersäkerhet.

“Det stärker oss att få arbeta med framtidens försvarsteknik och en industri i framkant”
Mikael Tjernlund, VD på CAG Syntell och kundansvarig på CAG.
Mikael Tjernlund, VD på CAG Syntell och kundansvarig på CAG.

Livscykelperspektiv – en grundbult

Livscykelperspektiv är en grundbult när CAG Syntell utvecklar kundens förmåga att hantera den ökande komplexiteten och dra nytta av den nya marknaden eller anpassa sig inför nya hotbilder och förutsättningar. De båda företagen har en lång historia tillsammans, har samarbetat under många år och livscykelperspektivet är och förblir centralt.

Utbildning

BAE Systems Hägglunds har en lång tradition av att delta på CAG Syntells årliga ”Scandinavian Summer School Week”. Scandinavian Summer School Week är en inspirerande och utmanande kursvecka inom Systems Engineering, Systems Architecting och Logistics Engineering and Management. Tanken redan från första upplagan av sommarskolan 1999 var att maximera inlärningen genom en intensiv veckolång upplevelse. Det kräver de absolut bästa lärarna, den bästa miljön och den bästa balansen mellan teori, praktik och sociala aktiviteter.

Kontakta oss om du vill veta mer

Anders Ollevik

Partneransvarig & utbildningsadministratör

CAG Syntell

+46 (0)72 233 47 77