Digitala vårdplattformar

Sedan ett par år tillbaka arbetar vi tillsammans med privata vårdgivare, nätläkare och systemleverantörer som vill få fördel av den snabba digitala utveckling som sker på nationell nivå inom hälsa och vård.

På CAG har vi lång erfarenhet av digitalisering inom hälsa och vård. Vi har redan från start varit med och utvecklat de digitala vårdplattformarna. I dag hjälper vi de innovativa, ofta privata aktörerna som exempelvis mittvaccin.se, Capio, Kry och Cardiolex att sätta sig in i och ansluta sig till de tekniska tjänster och regelverk för informationsförsörjning som finns. Att bidra till utvecklingen inom denna del av sektorn är ett spännande och viktigt arbete som ger såväl vårdgivare som invånare många nya möjligheter.

Nätläkares journaler blir tillgängliga

Fördelen med att ansluta sig till de digitala vårdplattformarna är många. Exempelvis blir information om patienten som journalförs av en nätläkare tillgänglig och kan läsas av andra vårdgivare (förutsatt patientens samtycke) via Nationell patientöversikt, och av patienten själv via 1177 Journalen. Detta förbättrar beslutsunderlagen för nätläkare och annan vårdpersonal, minskar risken för felaktiga bedömningar och höjer kvaliteten i vården både i nya kanaler och traditionella sammanhang. Att den samlade informationen blir tillgänglig för patienten är dessutom ett självklart syfte.

Samverkan främjar innovation och utveckling

Det ställs många krav på tillgång till säker och riktig information i de e-tjänster och appar som används i kontakten med invånare och patienter för rådgivning och vård via nätet. I Sverige gynnas innovation och utveckling av att vi har en mängd gemensamma regelverk och tjänster för informationsförsörjning och samverkan. Det kan gälla standardisering och tillgång till journal- och läkemedelsinformation, personuppgifter och annan grunddata, säkerhetsfunktioner, listning och olika slags rapportering via digitala kanaler, exempelvis vaccinations- och infektionsinformation och kvalitetsregister. Problemet är att det inte är alldeles lätt att hitta och göra rätt.

Stor fördel med bredd av kompetenser

Bland våra medarbetare inom segmentet finns såväl IT-specialister och erfarna förändringsledare som personer med bakgrund från arbete inom vård, lifescience och medtech. Med den mångsidiga kombinationen av kompetenser hjälper vi våra kunder till snabbare utveckling inom området. Vi hjälper till under hela resan från kravställning, utveckling och test till implementation och bistår också med rådgivning, stöd i samarbetet med andra aktörer samt expertis inom standardisering, informatik, lösningsarkitektur och integration.

Digitalisering förenklar invånarnas vardag

Våra konsulter inom hälsa och vård har sedan många år varit delaktiga i utformandet av e-hälsotjänster som bidrar till nya arbetssätt, effektivitet och ökad delaktighet. Vi har deltagit i projekt som innefattar allt från tillämpning av standarder och utveckling av regelverk, till framtagande av innovativa e-tjänster och appar för både invånare, patienter och anställda. ”Vi är stolta över att få vara med och bidra till de digitala förändringar som sker på nationell nivå inom hälsa och vård. Att få hjälpa nätläkare och andra privata vårdaktörer till att utveckla avancerade och säkra digitala lösningar som förenklar invånarnas vardag känns oerhört viktigt för oss på CAG”, säger Åsa Landén Ericsson, VD och koncernchef på CAG.

Kontakta oss om du vill veta mer

Daniel Marmgård

Konsultchef

CAG Consoden

+46 (0)76 119 48 58