DORA (Digital Operational Resilience Act)

Med lång erfarenhet och djup kompetens inom Bank & Finans, compliance och cybersecurity, är CAG marknadens bästa partner för att möta de krävande standarderna i DORA-regelverket.

Vi erbjuder expertis inom DORA:s alla fem kärnområden och säkerställer att organisationer inte bara efterlever regelverket, utan också är ledande inom digital säkerhet och motståndskraft.

  • ICT Risk Management: Våra konsulter utvecklar robusta riskhanteringsstrategier som säkerställer att din organisation kan identifiera, bedöma och hantera ICT-risker effektivt. Vi implementerar skräddarsydda lösningar som skyddar mot både interna och externt genererade risker.
  • ICT Incident Reporting: Med vår expertis ser vi till att din organisation inte bara kan identifiera och hantera ICT-incidenter snabbt, utan också rapportera dem effektivt och i enlighet med EU:s regelverk. Detta minimerar potentiell påverkan och stärker verksamhetens rykte som en säker och ansvarsfull aktör.
  • Digital Operational Resilience Testing: Vårt team av konsulter specialiserade på tester arbetar proaktivt för att rusta system mot olika former av cyberhot. Genom att förbereda och genomföra penetrationstester, säkerställer vi att eventuella sårbarheter identifieras och åtgärdas innan de kan utnyttjas. Detta förebyggande angreppssätt syftar till att stärka system och öka dess motståndskraft, vilket i sin tur minimerar risken för framtida hot och bidrar till en säker digital verksamhetsmiljö.
  • ICT Third-Party Risk Management: Vi hjälper till att utvärdera och övervaka risker associerade med tredjeparts ICT-leverantörer. Vårt team säkerställer att alla externa partners uppfyller nödvändiga säkerhetsstandarder, skyddar din data och bidrar till en starkare, mer resilient verksamhet.
  • Information Sharing: Vi främjar informationsdelning om cyberhot och sårbarheter för att stärka sektorns kollektiva motståndskraft.

CAG:s mål är att erbjuda tjänster som inte bara uppfyller, utan överträffar de krav som DORA-regelverket ställer. Vårt team av experter är dedikerade till att ständigt utveckla sina färdigheter och kunskaper, vilket säkerställer att vi alltid är ett steg före i att skydda våra kunder mot de alltmer sofistikerade digitala hoten i den moderna världen.

DORA

Vi hjälper dig att anpassa din organisation till DORA

Oavsett om det finns ett ledningssystem för informationssäkerhet eller motsvarande, innebär DORA ett antal nya krav.

Vi på CAG hjälper er, oavsett hur långt ni har kommit i säkerhetsarbetet, att använda DORA för att förbättra er digitala motståndskraft.

Vi guidar verksamheten genom DORA oavsett var ni befinner i säkerhetsresan. Fråga oss gärna om hur relaterade standarder samverkar och vad som blir bäst för er verksamhet.

Kontakta oss idag så hjälper vi er.

Kontakta oss om du vill veta mer

Fredrik Börjesson

VD

CAG Security

+46 (0)76 181 12 04

Markus Åkesson

VD

CAG MER Consulting

+46 (0)70 897 89 94

Dennis Radda Trouin

Penetration Test Lead

CAG Security

+46 (0)72 225 20 58