Greencarrier-gruppen är idag ett av Nordens största privatägda transport- och logistikföretag. Greencarrier ­specialiserar sig på kundanpassade globala transport­lösningar. Gruppen har 800 anställda i 14 länder och ­hemmamarknaden är de ­Nordiska och Baltiska länderna.

Förstudie och implementation av integrationslösning

CAG fick uppdraget att vara med i förstudie och ­implementation av en helt ny integrations- och EDI-­plattform (Electronic Data Interchange). Syftet med plattformen är att möjliggöra digitalisering och automatisering genom ­elektroniskt informationsutbyte mellan nya och gamla affärssystem liksom med branschportaler, partners, kunder och myndighets­system. Det är ­integrationer för bland annat order­hantering, bokning, status, ­betalning, transport­dokument och faktura. Förutom att höja ­effektivitet, ­kvalitet och säkerhet så minskar behovet av manuell hantering av data och pappersdokument. I projektet agerade CAG:s ­konsulter integrationsarkitekt, integrations­utvecklare och projektledare. Resultatet för Greencarrier blir en integrations­lösning som är lätt att förvalta och stödjer verksamhetens behov av snabbare processer och ökad ­effektiv informationsöverföring – både mellan interna affärssystem och gentemot externa partners, leverantörer och kunder.

Kontakta oss om du vill veta mer