Som specialister inom server- och nätverksdrift samt användarsupport tar vi ansvar för drift av kundens verksamhetskritiska applikationer, oavsett företagets storlek. Det kan gälla allt från specifika verksamhetsnära IT-leveranser till helhetsansvar för drift och support av servrar och klientarbetsplatser.

Vi har ett heltäckande utbud när det gäller tjänster inom lagring och serverdrift. I våra fyra geografiskt åtskilda, miljövänliga serverhallar hanterar vi övervakad drift, har robusta redundanslösningar och backup. Alla tjänster erbjuds med support dygnet runt.

Kontakta oss om du vill veta mer om SOC

Johan Sunmo

VD

CAG Datastöd

+46 (0)70 595 35 26

Markus Åkesson

VD

CAG MER Consulting

+46 (0)70 897 89 94