Livsmedelsverket genomförde en stor nationell undersökning av ungdomars matvanor – Riksmaten Ungdom. Resultaten från undersökningen ska bland annat användas för att studera matens betydelse för hälsa och sjukdomar och utveckla kostråd. Tillsammans med Livsmedelsverket har vi utvecklat applikationer som är viktiga verktyg i undersökningen.

I studien deltog cirka 3000 barn och ungdomar i årskurs 5 och 8 samt i årskurs 2 på gymnasiet. Undersökningen avslutades under 2017 och slutanalysen väntas vara klar 2018. Underlaget kommer att ge en bättre förståelse för ungdomars matvanor och vilken betydelse dessa har för hälsan och resultaten kommer bland annat användas för att utveckla nya kostråd och hålla lagstiftningen relevant.

För att underlätta för de deltagande barnen och ungdomarna att rapportera sitt matintag utvecklades en responsiv webbapplikation med enkelt gränssnitt. Webbapplikationen byggdes som mobile first då majoriteten av ungdomarna använde sig av mobiltelefon för att rapportera sitt matintag. Det är glädjande att bemötandet från skolorna genomgående har varit så positivt och en bidragande orsak till det höga deltagandet i undersökningen.

Ett viktigt verktyg

Applikationen är integrerad med Livsmedelssystemet som är ett viktigt verktyg i arbetet med matvaneundersökningar och näringsinnehåll i livsmedel. Systemet är Microsoftbaserat och utvecklat av oss, ett resultat av flera års samarbete med Livsmedelsverket. I systemet administreras, lagras och bearbetas data och slutresultatet blir en lättanvänd helhetslösning som kan bidra till positiva förändringar för ungdomars matvanor i framtiden.

Lång och gedigen erfarenhet

Vi är både stolta och glada över att ha fått bidra med vår kompetens till ett så spännande och viktigt projekt som Riksmaten Ungdom. Inom projektet arbetade vi nära verksamheten med hela kedjan från krav, integration och utveckling till leverans och förvaltning. Det förtroendet är följden av en lång och gedigen erfarenhet och ett långsiktigt samarbete. Livsmedelsverket är en myndighet som hela tiden vill ligga i framkant och utveckla lösningar som gör skillnad och då är det roligt att som systemutvecklingspartner kunna hjälpa dem med det.

Kontakta oss om du vill veta mer