Från ett litet entreprenörsdrivet livsmedelsföretag till en etablerad, techdriven e-handelstjänst med hemleverans av bland annat dagligvaror, köksprodukter, heminredning och apoteksvaror. Mathem har gjort en imponerande resa. Med ett nytt budget- och prognosverktyg har verksamheten blivit än mer effektiv. CAG har stått för anpassningar och integration.

Mathem är Sveriges största matbutik på nätet och erbjuder utkörning till hundratusentals kunder i Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd. Med fyra logistikanläggningar, en egen distributionsorganisation och en modern e-handelsplattform, har Mathem blivit marknadsledande. Idag har matkedjan cirka 2 400 medarbetare och omsättningen för 2020 landade på cirka 2,3 miljarder kronor.

För att få en snabbare, effektivare och mer kvalitativ process för finansiell budgetering, prognos och ett bättre beslutsstöd behövde Mathem ett nytt planerings- och rapporteringssystem. Efter en omfattande sondering föll valet på Jedox med CAG Arete som systemleverantör, som anpassat och integrerat CPM-programvaran i Mathems miljö.

Ludvig Ahlström-Lundin, affärsansvarig och projektledare på CAG Arete berättar:

– Mathem har successivt under en period implementerat stöd för rapport och analys i olika delar av verksamheten, men ekonomifunktionen halkade efter. De befintliga plattformarna mötte inte ekonomiavdelningens behov, framför allt gällande budget och prognos. De hade även behov av att utveckla uppföljnings- och analysfunktionerna.

Flexibel plattform

En effektiv och komplex affärsverksamhet som Mathems kräver stor kontroll. Målet med detta projekt var att skapa budget på resultaträkningsnivå. Plattformen Jedox var perfekt för ändamålet.

Många budgetsystem är uppbyggda utifrån fasta mallar, där kunden fasas in i en fast databasstruktur. Det kan fungera bra om man har en enkel verksamhet, men för en komplicerad organisation som Mathem, blir det helt enkelt för fyrkantigt och ineffektivt. Jedox å sin sida är en väldigt flexibel plattform.

– Programvaran är så att säga helt tom när du installerar den, berättar Ludvig Ahlström-Lundin. Under en implementation utgår projektet från en befintlig Excel­lösning eller så byggs datamodellen helt anpassat utifrån kundens önskemål. Resultatet blir en skräddarsydd lösning som är exakt anpassad för verksamheten.

CAG är en av de mest aktiva Jedox-partnerna på den svenska marknaden, en programvara som mer och mer vinner mark, och den passar stora bolag väldigt bra. Immedica Pharma, Kia och Pernod Ricard är andra kunder som valt att arbeta med CAG och Jedox.

– I Jedox har vi för Mathem byggt anpassade skärmbilder för de olika funktionerna i bolaget. Alla dessa delar genererar poster i resultaträkningen, på så vis kan man via en verksamhetsnära budgetsimulering generera en komplett resultaträkning för hela koncernen. Det ger en säkerhet i bolagets siffror, hela tiden, varje dag, säger Ludvig Ahlström-Lundin. Det är en stor fördel och ger en helt annan effektivitet jämfört med tidigare.

Med en enda knapptryckning

Implementationen har resulterat i att Mathem har kunnat korta ner tiden för att producera och konsolidera budget och kan följa upp utfall mot budget på ett mycket enklare sätt.

– Det är en stor fördel att datat hämtas från försystem varje natt, menar Ludvig Ahlström-Lundin. Mathems controllers slipper jaga data ur olika filer, klippa och klistra. Allt finns samlat på ett ställe och
kan delas på alla möjliga vis – med en enda knapptryckning. Arbetet med månadsavstämningarna har förkortats med flera dagar.

“Ett viktigt steg mot ökad tillväxt, hållbarhet, lönsamhet och kundnöjdhet”
Ingrid Sandén, Head of Business Control, Mathem

Effektiviserat planeringen

Ingrid Sandén, Head of Business Control på Mathem, är nöjd med det nya verktyget och CAG Aretes arbete.

– CAG lyckades implementera det nya verktyget under en begränsad tid. Det är vi tacksamma för. Mathem befinner sig i en kraftig tillväxtfas som gör att tid är en kritisk faktor, säger hon.

– Med det nya systemet har vi effektiviserat vår finansiella planering och rapportering avsevärt. Vi har även kunnat reducera tidsåtgången för insamling och konsolidering av data, vilket gett oss utökade rapporterings- och analysmöjligheter som underlättar vårt arbete mycket. Sammantaget ett viktigt steg mot ökad tillväxt, hållbarhet, lönsamhet och högre kundnöjdhet, konstaterar hon.

Engagemang för kunden

– Mathem är en techdriven och dynamisk organisation, vilket passar oss på CAG Arete tycker Ludvig Ahlström-Lundin. Utmaningen var tidsaspekten, men genom gott samarbete lyckades Mathem få budgeten klar i tid. Mycket tack vare att våra konsulter är seniora. De vet vad som ska göras och är riktigt bra på det. För så är det: Passionen i vårt arbete kokar ner i engagemanget för kunden.

– Nu går vi in i en förvaltningsfas, men vi tittar redan på balansräkning och cashflow-analys. Sen får vi se hur behoven ser ut.

Mathem

Bransch: Handel & Tjänster

Projekt: Anpassning och implemen­tering av CPM-programvaran Jedox

Kund: Mathem

Bolag: CAG Arete

Antal konsulter i projektet: 3

Om Mathem: Sveriges ledande renodlade e-handelsaktör för dagligvaror med hemleverans.

Lasting impact: ”Det som driver oss på CAG Arete är att skapa värde och bidra till våra kunders utveckling.”
Ludvig Ahlström-Lundin

Kontakta oss om du vill veta mer