I dagens digitala samhälle är det avgörande att skydda personlig och affärsmässig information från potentiella cyberhot. Våra tjänster inom penetrationstest finns här för att hjälpa er säkerställa en stark försvarslinje mot cyberhot genom att upptäcka sårbarheter för att skydda det som betyder mest.

Varför penetrationstest? Att förstå säkerhetsläget för er online-närvaro behöver inte vara komplicerat. Tänk på penetrationstest som en säkerhetskontroll för digitala tillgångar. Vårt team av experter simulerar cyberattacker i den verkliga världen för att identifiera och åtgärda potentiella sårbarheter i era system. Att identifiera sårbarheter är också en del i flera standarder som ISO27001, NIST Cybersecurity framework eller DORA.

Omfattande säkerhetsbedömning

  • Vi granskar noggrant er online-närvaro, inklusive webbplatser och applikationer, för att identifiera eventuella sårbarheter som kan utnyttjas av cyberkriminella. Vi analyserar även er infrastruktur, vare sig den är lokal (on-prem) eller molnbaserad (cloud).
  • Tydliga rapporter: Våra rapporter är utformade för alla. Ni får en tydlig uppdelning av eventuella sårbarheter som hittas, deras potentiella påverkan och enkla steg för att åtgärda dem. Dessutom bryter vi ner vilka sårbarheter ni har och hur vi hittade dem.
  • Skydda personlig och affärsmässig information: Oavsett om ni är småföretagare eller ett stort företag är det avgörande att hålla känslig data säker. Våra tjänster hjälper er att ligga ett steg före cyberhoten.

Hur det fungerar:

  • Kontakt: Ta kontakt med oss och vårt team med cybersäkerhetsexperter som kommer att guida genom processen, från första mötet till överlämnad rapport, kvalitetsuppföljning och eventuellt valideringstest.
  • Bedömning: Vi genomför en noggrann undersökning av era digitala tillgångar. Omfattningen diskuteras och beslutas gemensamt för att kunna ge det skydd ni behöver.
  • Tydlig rapportering: Ni får en lättförståelig rapport som beskriver eventuella sårbarheter som hittas.
  • Säkra era tillgångar: Genomför rekommenderade åtgärder för att förbättra cybersäkerheten. Om det krävs, utförs ett valideringstest för att säkerställa att implementeringen löst sårbarheterna.

Därför CAG Security

  • Vårt erfarna team av cybersäkerhetsexperter vet hur man håller applikationer och (hybrid) infrastruktur säker, alltså hela er digitala värld.
  • Vi tror på att avmystifiera cybersäkerhet. Våra rapporter är utformade för att förstås av alla.
  • Säkerhet är en lagsport. Vi inkluderar och engagerar alla era medarbetare under tiden vi utför vårt jobb.

Högkvalitativ säkerhet

Högkvalitativ säkerhet är kostnadseffektivt då man fokuserar på rätt saker, dvs där risken är högst och behovet störst. Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar anpassade efter era behov.

Kom ihåg att investeringar i cybersäkerhet är avgörande för att skydda tillgångar och er känslig information. Kostnaden för ett penetrationstest motiveras av den riskminimering det ger, givet att hittade sårbarheter åtgärdas.

Börja idag. Vänta inte till det är för sent. Skydda er online-närvaro med CAG Security och minska cybersäkerhetsriskerna i den digitala världen.

Vill du veta mer om penetrationstester?

Penetrationstest

Bransch: Alla branscher

Bolag: CAG Security

Om cyberlandskapet: Cyber­brottslingar kan i värsta fall lamslå en verksamhet, begära enorma belopp i lösen och tillföra ödesdiger skada.

Om att skydda sig: Att utföra proaktiva penetrationstester kan vara skillnaden mellan att råka ut för en ransomware-attack eller inte. Att stärka motståndskraften och vara ett svårt mål för cyberkriminella är en vital byggsten för att säkra er affär.

Lasting impact: ”Att utveckla cyberförsvaret är viktigt för våra kunder, för samhället – och faktiskt även för vår demokrati.” – Fredrik Börjesson, CAG Security

Kontakta oss om du vill veta mer

Dennis Radda Trouin

Penetration Test Lead

CAG Security

+46 (0)72 225 20 58