Med dagens alltmer automatiserade och digitaliserade processer har nya möjligheter öppnats för kriminella som vill utnyttja systemen. Många myndigheter och företag har fått upp ögonen för detta och vidtar åtgärder för att skydda sig mot angrepp. Med genomtänkta processer, tillgängligt data och avancerad analys är det möjligt att möta angreppen och minimera riskerna.

I dag sker det mesta av bankers och myndigheters ärenden via internet. Bidrag, utbetalningar och ansökningar om lån och sparkonton görs på nätet och även nya kunder tas emot på distans. Att använda sig av säkra processer och ha god kunskap om sina kunder är därför viktigare än någonsin. CAG:s specialister inom Financial Crime Prevention har lång erfarenhet av bank-och finanssektorn och hjälper kunder inom området att bygga analyssystem som motverkar penningtvätt och bedrägeri. Vi har under åren även hjälpt myndigheter och aktörer från flera andra sektorer till säkra lösningar som motverkar bedrägerier. ”Det här är ett område som är högt prioriterat hos många organisationer, och vi har sett en allt större efterfrågan av våra tjänster”, säger Johan Elfman, konsultchef på CAG.

Var finns de största riskerna?

Analysarbetet startar med en förståelse för processerna, insamling av data och upprättande av analytiska modeller som riskklassificerar kunder och beteende. I detta arbete är det är många aspekter att ta hänsyn till; Hur sker kontrollen vid onboarding av nya kunder? Hur vet vi att kunden är den de utger sig för? Vilka risker finns för organisationens produkter och hur bra fungerar befintliga kontroller? Hur sker transaktioner och vilka risker finns inom detta? Våra specialister inom området har stor kunskap om av vad som krävs för att upprätta heltäckande riskanalyser.

“Vårt arbete bidrar ju inte bara till effektivare verksamheter och säkrare processer utan kan i förlängningen även motverka kriminalitet”
Johan Elfman, konsultchef CAG MER Consulting

Från manuella till automatiserade processer

När riskanalysen är genomförd används denna som grund till att sätta upp regler för monitorering av misstänkta bedrägerier och penningtvätt. Monitoreringen ger sedan larm som måste kontrolleras för att ta reda på om de avvikelser som triggat larmet kan förklaras på naturlig väg eller inte. För många företag är detta idag ett till stora delar manuellt arbete som kräver många utredare vilket är kostsamt och ineffektivt. I de flesta system som används idag är det endast en liten andel ärenden som slutligen kommer rapporteras till Finanspolisen. På CAG hjälper vi kunderna att effektivisera utredningsarbetet. Genom att implementera ett kombinerat utrednings-och analysverktyg som ger visuell överblick av kundens avtal och transaktioner kan de falska larm som uppkommer effektivare sorteras bort. Resurserna kan då läggas på utredning av komplexa fall istället för gallring bland larmen, vilket leder till att fler misstänkta transaktioner kan upptäckas och rapporteras. Genom att med hjälp av avancerad analys även trimma de modeller som larmar kan dessutom andelen falska larm reduceras.

Motverka penningtvätt hos storbanker

Under det senaste året har ett antal konsulter från CAG anlitats för att arbeta med att motverka penningtvätt och terrorfinansiering hos en av de svenska storbankerna. Med expertkompetens inom bank-och finans, kravhantering, dataanalys och penningtvätt, kan vi täcka alla hörnstenar i detta viktiga arbete och jobba tillsammans med banken hela vägen från projektledning och krav till införda systemlösningar. Vi hjälper också till med utvecklingsresurser och har ledande roller vid införandet av bankens nya globala systemlösning för att motverka finansiell brottslighet. ”Det är roligt att kunna hjälpa våra kunder på ett koncernövergripande plan inom ett så viktigt område. Vårt arbete bidrar ju inte bara till effektivare verksamheter och säkrare processer utan kan i förlängningen även motverka kriminalitet”, menar Johan.

Kontakta oss om du vill veta mer

Markus Åkesson

VD

CAG MER Consulting

+46 (0)70 897 89 94

Peter Trajkovski

vVD & Sales

CAG MER Consulting

+46 (0)70 279 40 24