Private cloud, eller privata molntjänster, är ett tjänsteområde som verkligen har lyft de senaste åren. Egentligen är det inte så förvånande, eftersom fördelarna är många. CAG Datastöd är ett av de företag som gått i bräschen för utvecklingen i Sverige. ”Vad vi ser är ett skifte. Vi gifter ihop traditionell drift med den senaste molntekniken”, säger utvecklaren och arkitekten Daniel Marell, CAG Datastöd.

Ett privat moln, till skillnad från ett publikt moln, är byggt och anpassat för ett specifikt företag eller en organisation, med dedikerade maskiner som skyddas av egna brandväggar. Det ger större kontroll och är enbart till­gängligt för utvalda användare, vilket är en förutsättning för företag som har höga krav på säkerhet och sekretess, till exempel företag inom finanssektorn.

Från traditionell drift till molnteknik

– Vad vi nu ser är ett skifte, menar Daniel Marell, utvecklare och arkitekt på CAG Datastöd. Med privata moln kan vi gå från en traditionell driftsmiljö – med teknik som vi installerat manuellt i datahallen på ett sätt som vi gjort i 15–20 års tid – till en ny teknik inspirerad av molnteknik. Han förklarar:

– Istället för att ha specifika maskiner, ersätter vi dem med abstrakta maskinresurser som vi kan skala upp och dela emellan. Med den här tekniken märker inte ens användarna att vi utför underhåll på system eller upp­daterar applikationer. Vi kan göra det i full drift.

Juridiken talar för svenska datahallar

Det finns flera anledningar till att utvecklingen drivs mot privata moln, menar Daniel Marell. Förutom de uppenbara fördelarna gällande tillgänglighet, flexibilitet, säkerhet, kan man koppla en rad tjänster till privata moln som både effektiviserar kundens verksamhet och är mindre resurskrävande för dem. Men ett tungt vägande skäl är de juridiska aspekterna.

– Ja, vi kan erbjuda samma sorts teknik som de stora amerikanska leverantörerna, men med den avgörande skillnaden att våra datahallar ligger i Sverige. Det gör det möjligt för våra kunder att kunna använda modern molnteknik, utan att lämna ifrån sig känsliga data till molnleverantörer som går under amerikansk jurisdiktion. Det råder nämligen stor osäkerhet om vad som juridiskt gäller och då är det säkrast att låta data såväl som maskiner stanna inom Sveriges gränser, berättar Daniel Marell.

Opensource-projekt

Teknikutvecklingen är också en bidragande orsak till det ökande intresset för privata moln, menar Daniel Marell.

– Vi använder oss av Kubernetes, som är den dominerande tekniken för container­baserade plattformar och kan liknas med ett operativsystem i molnet. Kubernetes är från början en plattform som Google tagit fram, men är numera ett opensource-projekt med många intressenter.

“Vi kan erbjuda samma sorts teknik som de stora amerikanska leverantörerna, men med den avgörande skillnaden att våra datahallar ligger i Sverige”
Daniel Marell, CAG Datastöd
Daniel Marell, CAG Datastöd

Stor satsning av CAG

Ungefär samtidigt och oberoende av varandra har flera av CAG:s kunder, framförallt inom finanssektorn, på allvar börjat efter­fråga den här typen av containerbaserade driftsplattformar. Därför har CAG gjort en stor satsning på utveckling, utbildning, funktions- och prestandatestning och flytt av applikationer, för att kunna leverera stabila driftstjänster och miljöer i privata moln.

– CAG har de rätta förutsättningarna för att föra ihop det bästa av två världar, med syftet att leverera funktion och stabilitet på ett nytt modernt sätt. Vi har kunnat gifta ihop de inom företaget som jobbar med den senaste tekniken, med dem som stått för den stabila driften. Jag är jätteimponerad av mina medarbetare som gör den här utvecklingen möjlig!

Precis lyft från marken

Klivet in i privata moln är taget och utveck­lings­möjligheterna är stora. Planerna för Daniel Marell och hans team på CAG Datastöd är att fortsätta att utöka erbjudandet med andra molntjänster.

– Ja, till exempel databaser, som är kostsamt att drifta, konfigurera och uppdatera. Det vill vi kunna erbjuda som tjänst. CI/CD pipelines, det vill säga ett sätt att driftsätta applikationer är, liksom loggning och monitorering, andra tjänster som vi vill komplettera vårt erbjudande med. Vi har bara precis lyft från marken när det gäller moln­tjänster, konstaterar Daniel Marell.

Bransch: Bank & Finans

Projekt: Utveckla privata moln­tjänster till kunder med höga krav
på säkerhet.

Bolag: CAG Datastöd

Stor fördel: CAG erbjuder samma teknik som de amerikanska leveran­törerna, fast på svensk mark.

Ansvarig CAG: Daniel Marell, arkitekt

Antal anställda CAG Datastöd: Cirka 60

Lasting impact: ”Att med privata moln leverera funktion och stabilitet på ett nytt modernt sätt.” Daniel Marell

Kontakta oss om du vill veta mer om projektet.

David Broberg

CSO/CMO

CAG Datastöd

+46 (0)73 416 52 66

Johan Sunmo

VD

CAG Datastöd

+46 (0)70 595 35 26