Scania är ett globalt företag med försäljning och service i över 100 länder och produktionsenheter i såväl Europa, Sydamerika och Asien. IT-avdelningen, med säte i Södertälje, är även den global med ett ansvar för allt från infrastruktur och utveckling till drift. Vi fick i uppdrag att tillsammans med dem utveckla och stödja implementeringen av en ny säljapplikation för konfigurering av Scanias lastbilar till slutkund.

När Scania lanserade sin första nya generation lastbilar på över 20 år och för att möjliggöra en global försäljning behövde den nya webbaserade portalen införas. Systemet hade varit under utveckling i tre år och är idag ett sofistikerat verktyg som används av 1000-tals lastbilsåterförsäljare världen över för att konfigurera och sälja lastbilar till slutkund. Det är ett lättanvänt system som levererar stora mervärden genom sitt intuitiva och kraftfulla gränssnitt. Genom att dels applicera algoritmer från olika datakällor, dels låta kunden specificera sina krav, skapar systemet en unik lastbil optimerad för varje kunds enskilda behov.

Spetskompetens

Tack vare vår långa erfarenhet av att utveckla webb-applikationer och våra djupa kunskaper om agila processer och coachning av tvärfunktionella högpresterande team, fick vi uppdraget att som Scrum Master leda utvecklingen av systemet genom tillämpning av effektivare och smidigare arbetssätt inom projektet. Det goda samarbetet har även resulterat i att vi har fått förtroendet av ledningen att agera som ”spetsen på plogen” för att på sikt bana väg för nya arbetsprocesser även inom andra avdelningar på Scania IT. Slutmålet är att det nya arbetssättet ska implementeras i hela företaget.

 Snabbare från idé till handling

Med hjälp av införandet av agila arbetsmetoder har vi möjliggjort för Scania IT att leverera värde till kund i ett högre tempo med snabbare processer från idé till handling. I en global konkurrenssituation är detta helt avgörande för att ett företag ska nå den framgång man eftersträvar.

Kontakta oss om du vill veta mer

Fredrik Edling

Konsultchef

CAG Senseus

+46 (0)72 236 68 29