SKB, Svensk Kärnbränsle­hantering

Det planerade Kärnbränsleförvaret i Forsmark är ett av vår tids viktigaste miljöskyddsprojekt. Det ska isolera det farliga kärnavfallet från de svenska kärnkraftverken i mer än 100 000 år. CAG Consoden har utvecklat ett system som utgör en viktig del i det dagliga arbetet för uppdragsgivaren Svensk Kärnbränsle­hantering. ”Det handlar framförallt om exceptionell precision och spårbarhet”, säger projektledaren Olov Winberg.

I cirka 40 år har Svensk Kärnbränsle­hantering, SKB, haft uppdraget att utveckla en metod för att kunna hantera och förvara det använda kärnbränslet på ett säkert och långsiktigt sätt. När regeringen fattat sitt beslut är man redo att börja bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Förvaret blir ett av världens första och ska isolera det använda kärnbränslet i minst 100 000 år.

I väntan på att slutförvaret tas i drift, ligger idag allt använt kärnbränsle i ett mellan­lager i Oskarshamn, Clab. Där förvaras det sedan 1980-talet i vattenbassänger cirka 30 meter under jordytan.

Hantering med komplexa utmaningar

All hantering av kärnavfallet innebär stora komplexa utmaningar, inte minst när det gäller logistik. CAG Consoden har utvecklat ett system, PlutoWeb, som främst används till att planera transporter från Sveriges kärnkraftverk till Clab.

Olov Winberg, projektledare på CAG Consoden, berättar:

– Ett kärnbränsleelement sitter fem år i en kärnkraftreaktor innan det är förbrukat. Efter ytterligare ungefär ett år transporteras elementet med SKB:s transportfartyg i en speciell behållare från kärnkraftverket till Clab.

– På Clab placeras det utbrända kärnbränslet sedan i en vattenbassäng, där det får svalna och radioaktiviteten får klinga av. Alla individuella element måste vara fullt spårbara vad gäller härkomst, tillverkare, sammansättning, drifthistorik, transporthistorik och en stor mängd data som speci­ficerar dess nukleära egenskaper. PlutoWeb är ett webbsystem med en databas som vi utvecklat för den stora mängd data som måste hanteras.

Robust system med exceptionell precision

Att handskas med kärnavfall är en mycket speciell verksamhet, och därför har också utmaningarna i projektet varit speciella.

– Vad det handlar om är att hantera data med exceptionell precision, säger
Olov Winberg. Systemet i sig är robust och bygger på pålitlig teknik. Det speciella är detaljnivån på uppdraget, säger han och fortsätter:

– Ibland är det en utmaning att verifiera det arbete vi utför. Beräkningar kan utmynna i resultat som är i storleksordningen 10-20–1020. De extremt precisa beräkningarna ställer höga krav på att utvecklaren kan bedöma rimlighet i resultaten och då även korrekthet i koden.

– Därför har vi en stor mängd automatiserade tester som körs vid varje förändring av koden. Förutom det så körs mer om­­fattande tester varje dygn. Den utvecklingsmiljö vi sitter i är snarlik det produktionssatta systemet, berättar Olov Winberg.

“Vi är ytterst noggranna och systematiska i vårt arbete, vilket är en förutsättning för att kunna arbeta med ett företag som SKB som har ett mycket högt säkerhetstänkande”
Olov Winberg, CAG Consoden
Olov Winberg, CAG Consoden

Helhetsåtagande med högt säkerhetstänkande

CAG Consodens uppdrag för SKB är ett helhetsåtagande. Utöver allt utvecklings­arbete, förvaltar och underhåller de systemet. Sedan en tid tillbaka finns även stöd för att beräkna behovet av de kopparkapslar som kommer att placeras i det planerade Kärn­bränsleförvaret. Det pågår även arbete med att utöka PlutoWeb så att systemet ska kunna användas för flera tillämpningar inom SKB.

Olov Winberg nämner två orsaker till att CAG Consoden är speciellt lämpade för den här typen av uppdrag.

– Vi har arbetat i många år med myndigheter och företag inom försvars- och säker­-
hetsområdet och är väl förtrogna med att arbeta med säkerhetskänslig verksamhet.

– Den andra orsaken är precisionen. Vi är ytterst noggranna och systematiska i vårt arbete, vilket är en förutsättning för att kunna arbeta med ett företag som SKB som har ett mycket högt säkerhetstänkande.

Kommande generationers trygghet

– Att arbeta med detta uppdrag är spännande, tycker Olov Winberg. Vi är med och ut­vecklar ett framtida system för kärnavfallshantering, ett av de första i världen, tillsammans med SKB. Att ta ansvar för samhället och kommande generationers trygghet känns både viktigt och inspirerande. Det är stort.

SKB

Bransch: Industri

Kund: Svensk Kärnbränsle­hantering AB, SKB

Projekt: System för att planera transporter av använt kärnbränsle från Sveriges kärnkraftverk

Mål: Förbättring av precision och utökad detaljnivå med bibehållen spårbarhet. Projektperiod: 2015–pågående

Bolag: CAG Consoden

Ansvarig CAG: Olov Winberg, projektledare

Konsulter från CAG: 3

Lasting impact: ”Att vi är med och utvecklar ett framtida system för kärnavfallshantering, ett av de första i världen, tillsammans med SKB.”
Olov Winberg

Kontakta oss om du vill veta mer om projektet.

Marie Louise Rösiö

VD

CAG Consoden

+46 (0)70 982 49 26