Energiföretaget St1 har som vision att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Målet är att utveckla och erbjuda nya, förnybara bränslen och moderna lösningar som minskar klimatpåverkan. Vårt uppdrag var att hjälpa dem effektivisera sin hantering av hållbarhetsdata för biobränsle genom att utveckla en ny webbaserad databaslösning.

Alla aktörer som hanterar biobränslen måste ha ett hållbarhetsbesked från Energimyndigheten. För att få det måste det finnas ett kontrollsystem på plats som säkerställer att de biobränslen som hanteras uppfyller fastlagda hållbarhetskriterier såsom information om volymer, vilka råvaror som använts vid framställning, ursprungsland för dessa o.s.v.

St1:s föregående verktyg var mer tidskrävande när det gällde att hantera denna data så vi tog fram ett litet men nog så viktigt system för att St1 skulle kunna bibehålla kontrollen samtidigt som komplexiteten hos de biobränslen de hanterar bara ökar. Nu kommer säkerställningen av kriterierna skötas automatiskt och dessutom finns en algoritm som hjälper St1 att allokera sina biobränslen.

Enklare rapportering

Den som hanterar biodrivmedel är dessutom skyldig att en gång per år rapportera de mängder av biobränsle som använts till Energimyndigheten. Med hjälp av vår nya webbaserade lösning, baserat på Microsofts SQL-server, går det nu enkelt att ta fram dessa rapporter och även arkivera data för framtida bruk.

Mer energi åt energileverantören

Då vårt mål är att alltid möta de krav våra uppdragsgivare ställer på oss känns det extra tillfredsställande att vi lyckats leverera ett mycket ändamålsenligt verktyg som på ett professionellt sätt inte bara tagit fasta på de lagstiftade kraven, utan även de tilläggskrav St1 ställde i samband med arbetet. Tillsammans med dem har vi redan också identifierat ett antal nya möjligheter för att vidareutveckla verktyget så nu ser vi fram emot att fortsätta bistå dem i deras arbete med att producera hållbar energi.

Kontakta oss om du vill veta mer