CAG:s kund Wallenius Marine går i bräschen för hållbar utveckling, innovation och revolutionerande teknik inom shippingbranschen. Just nu utvecklas ett banbrytande koncept för vinddrivna biltransportfartyg som kan minska utsläppen från fossila bränslen med upp till 90 procent. Fartygen som beräknas vara i drift 2025 kommer med hjälp av stående vingar att kunna segla med omkring 10 knops fart.

FN-organet IMO har ställt hårda krav på minskade utsläpp från sjötransporter fram till 2050, vilket ställer dagens fartygsflottor inför stora utmaningar. Wallenius Marine har länge haft en vision om emissionsfri sjöfart och har arbetat målmedvetet kring frågor om hållbarhet, både kopplat till den tekniska fartygsutvecklingen och driften. Som en del av detta arbete startades ett utvecklingsprojekt kring vinddrivna biltransportfartyg. På CAG är vi mycket glada över att få bidra med vår kompetens till detta viktiga projekt som kommer att innebära ett paradigmskifte i shippingbranschen.

27 miljoner från Trafikverket

Projektet drivs av Wallenius Marine, SSPA och KTH som under 2019 gemensamt ansökte till Trafikverket om att få anslag till stöd för att utveckla världens första seglande biltransportfartyg. Ambitionerna var höga och målsättningen var att ha fartyg färdiga för beställning till 2021. Efter en omfattande granskningsprocess godkände Trafikverket ansökan och tilldelade projektet 27 miljoner kronor vilket är ett av de största projektanslagen Trafikverket har betalat ut inom sjöfartsportföljen.

Revolutionerande teknik med hållbarhet i fokus

De fartyg som utvecklas i projektet kommer att bli de första oceangående segelfartygen för kommersiell lasttrafik i modern tid. Transporterna kommer inte att gå lika fort som med dagens lastfartyg, men de kommer att ske på ett hållbart sätt. ”Många lastägare och slutkunder är redo för kompromisser till förmån för ett hållbarare samhälle, och intresset från shippingbranschen kring den här tekniken är stort. I och med det här projektet leder vi utvecklingen mot ett revolutionerande teknikskifte som ger helt nya möjligheter till hållbara transporter”, säger Mikael Razola från CAG som är ansvarig projektledare för forskningsprojektet hos Wallenius Marine, och som även har en bakgrund som forskare inom fartygsteknik.

Ett samarbete mellan tre starka parter

Trafikverkets anslag har gjort det möjligt att samla Sveriges absolut skarpaste expertis, inte bara inom de klassiska skeppstekniska områdena som hydrodynamik, sjöegenskaper och maskinkunskap, utan även inom aerodynamik, logistik, risk och meteorologi. Denna bredd av kompetenser är mycket viktig för att projektet ska lyckas. En förutsättning för att kunna samla denna kompetens är samarbetet mellan de olika parterna i projektet som var och en besitter unik kunskap inom sina områden. ”Utöver de erfarna specialister som knutits till projektet genom partnerskapen med KTH och SSPA skapar projektet faktiskt även nya experter. Anslagen från Trafikverket har gett oss möjlighet att rekrytera två doktorander inom reglerteknik och strömningsmekanik så där bygger vi verkligen ny kunskap”, säger Mikael.

Synkronisering och drift av projektet

I projektet hjälper CAG Wallenius Marine att ansvara för övergripande projektledning, fartygskonceptutveckling och kommersiell kravställning. ”Förutom att ta hand om den fartygskonceptuella utvecklingen och stå för de kommersiella ramarna innebär vårt arbete att hålla samman och synkronisera projektgruppen samt ansvara för uppföljning mot Trafikverket. Mitt arbete går därmed till stor del ut på att följa de olika utvecklingsprocesserna hos Wallenius Marine, KTH och SSPA, att hitta synergier och samverkansformer och se till att projektdeltagare har den information samt den styrning de behöver. Det är en tacksam och väldigt rolig uppgift, särskilt när branschens mest kunniga och drivna personer jobbar i projektet”, menar Mikael.

Transformation av en hel bransch

Projektet handlar till stor del om att våga utmana rådande normer inom branschen. Det kan till exempel handla om att utmana gällande regelverk eller starka traditioner kring hur vissa skeppstekniska lösningar ”ska” se ut. Eller att hela tiden våga göra omtag på gårdagens slutsatser. En stor utmaning är att projektet måste ha en innovationsanda och att de svåra frågorna måste våga ställas, samtidigt som det är viktigt att ett realiserbart koncept tas fram. ”CAG ser hela tiden möjligheter istället för problem, vilket är en förutsättning för att kunna ta sig an den här typen av projekt”, menar Mikael. ”Det är inte varje dag man får möjligheten att delta i ett projekt som innebär att transformera en hel bransch. Det är stort att få vara med om.

Kontakta oss om du vill veta mer