Begripliga begrepp och tydliga termer

Pratar ni ofta förbi varandra på jobbet? Har ni olika definitioner eller använder flera ord för samma sak? Då behövs arbete med terminologin – begreppen, termerna och definitionerna. Men vad innebär det egentligen att arbeta med terminologi – begrepp, termer och definitioner? Hur analyseras och definieras begrepp? Hur skiljer sig termer från vanliga ord? Vilken metodik bör man följa i terminologiarbetet? I vår grundkurs i terminologi ges svaren på dessa och många andra frågor.

I allt fler sammanhang blir terminologiarbete viktigt – så att data kan jämföras och överföras och inte minst så att personer kan förstå varandra inom, utom och mellan organisationer! Men vad innebär det egentligen att arbeta med terminologi – begrepp, termer och definitioner? Hur analyseras begrepp? Hur analyseras och definieras begrepp? Hur skiljer sig termer från vanliga ord? Finns det etablerad praxis och vilken metodik bör man följa i arbetet? I vår grundkurs i terminologi ges svaren på dessa och många andra frågor.

Grundkursen tar upp grundläggande terminologilära och ger en ”terminologisk verktygslåda” som går att använda i många olika sammanhang. Kursen utgår från metodik (standardiserad enligt ISO) för hur begrepp kan analyseras, definieras och illustreras i diagram. Vi diskuterar också termer och hur de ser ut och hur de kan hanteras för olika målgrupper, i olika sammanhang. Dessutom ingår en introduktion till hur terminologiarbetet kan motiveras och organiseras inom och mellan organisationer.

Kursen vänder sig till alla som behöver ha ordning och reda i sin information och hantera terminologi inom en organisation eller ett projekt, till exempel informatiker, projektledare, språkvårdare, kommunikatörer, teknikinformatörer, verksamhetsarkitekter, kravanalytiker, testare, informationsmodellerare, översättare och tolkar.

Kursinformation

Nästa utbildning

  • Nästa kurstillfälle äger rum 15:e december [myndighetsversion].

Kontakta oss om du vill veta mer om kursen eller anmäla dig

Daniel Marmgård

Konsultchef

CAG Consoden

+46 (0)76 119 48 58