Leading SAFe 5.0

Det här är kursen för dig som vill få uppskalad agil utveckling att fungera i praktiken. Du kommer att förstå vad SAFe är och hur den hjälper organisationer så team får struktur att planera tillsammans, samordna arbetet och hantera beroenden. SAFe är det ledande ramverket för att skala upp ett agilt arbetssätt på team-, program- och portföljnivå. SAFe har stor spridning internationellt och används av flertalet större företag och myndigheter i Sverige. Du kommer under utbildningen få ta del av våra lärdomar och erfarenheter från införanden av SAFe i olika organisationer.

2-dagarsutbildningen i Leading SAFe ger dig de kunskaper som krävs för att leda ett agilt införande i din organisation genom att använda Scaled Agile Framework (SAFe). Målet är att skapa ett arbetssätt som möjliggör värdeskapande genom att leverans av mjukvara regelbundet, i täta intervaller och med rätt kvalitet, från många team. Du kommer att lära dig forma agila team och releasetåg, samt öva på att genomföra planering av produktinkrement. Komplexa lösningar kräver leveranser från många releasetåg och vi går igenom hur du kan organisera och samordna dessa. Portföljhanteringen blir mer agil genom finansiering av releasetåg och värdeströmmar istället för projekt.

Olika organisationer har olika behov av nivåerna i SAFe och du kommer under utbildningen lära dig verktyg för att välja rätt nivå för din organisation.

Kursinformation

Nästa utbildning

  • Det finns för närvarande inga schemalagda kurstillfällen.

Kontakta oss om du vill veta mer om kursen