Logistics Engineering & Management

Vill du lära dig hur du får ut maximal nytta till lägsta livscykelkostnaden ur dina tekniska system och produkter? Vill du kunna hantera helhetsåtaganden med god marginal och erbjuda nya eftermarknadstjänster?

Logistics Engineering and Management och Integrated Logistics Support (ILS) är ett sätt att förutsäga och dimensionera de underhållsresurser ett komplext system behöver under sin förväntade livslängd för att uppnå önskad tillgänglighet. Logistics Engineering and Management och ILS är starkt kopplat till Systems Engineering, kravhantering och Asset Management och är understött av effektivt Configuration Management.

Kursen består av dels en förberedande onlinekurs samt en praktisk kursdag i helklass.

Förberedande onlinekurs

Under den inledande onlinekurse får du insikt och förståelse inom följande områden:

  • Varför Logistics Engineering & Management och ILS?
  • Vad är Logistics Engineering & Management och ILS?
  • Hur tillämpa Logistics Engineering & Management och ILS?
  • Vilka är byggstenarna i Logistics Engineering & Management och ILS?
  • Vad är LSA (Logistics Support Analysis)?
  • Hur räkna på tillgänglighet och livscykelkostnad?
  • Hur påverka systemets design?
  • Hur dimensionera underhållslösningen?
  • Hur skapa förutsättningar för effektivt vidmakthållande?

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som är produktägare, projektledare, systemutvecklare, konstruktör eller teknisk handläggare och liknande roller som har behov av att få en formell introduktion till Logistics Engineering and Management och ILS. Inga formella förkunskaper av området krävs. För att tillgodogöra dig kursen är det bra om du har viss erfarenhet av projektarbete och systemarbete. Kursen är tillämpningsbar oavsett bransch, men riktar sig främst till dig som arbetar med utveckling eller upphandling i teknikintensiva branscher som energi, försvars-, flyg-, fordons-, verkstads- och tillverkningsindustri samt transportsektorn.

Kursen består av 1 online-del med teorifokus som kan köras på distans och 1 kursdag i form av en workshop i klassrum, med möjlighet att delta på distans online. Som deltagare kan du välja att köpa enbart online-delen eller båda delarna.

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!

Våra fem kurser Systems Engineering (SE), Configuration Management (CM), Requirements Engineering (RE), Logistics Engineering & Management samt Technical Management kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet. Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fem kurser!

För dig som vill gå fler än 1 delkurs erbjuder vi rabatt! Läs mer på respektive kurssida.

Obs: Anmälan sker på extern sida. Läs mer och anmäl dig här!

Har du en fundering eller synpunkt? Kontakta oss på 08-660 02 80 eller .

Syntell erbjuder såväl öppna som företagsanpassade kurser.

Kontakta oss om du vill veta mer om kursen

Anders Ollevik

Partneransvarig & utbildningsadministratör

CAG Syntell

+46 (0)72 233 47 77