Praktisk workshopledning

Workshopformatet har de senaste åren blivit mycket populärt och du har säkerligen deltagit i en workshop en eller flera gånger. Kanske har du till och med lett en workshop. Trots populariteten kan resultaten diskuteras. Bra workshoppar baseras på duktiga workshopledare. Praktisk workshopledning är en utbildning som gör dig till en framgångsrik workshopledare. Du lär dig metoder och verktyg för att effektivt skapa kvalitativa och kvalitetssäkrade resultat på mycket kort tid. Utbildningen är naturligtvis upplagd som en workshop, vilket innebär mycket praktik och grupparbeten.

Föreställ dig att du får i uppgift att genomföra och leda en workshop inom ett område som du inte riktigt är bekväm i. Det är kritiskt för ditt projekt att deltagarna i gruppen, med olika expertisområden, tar fram, sammanställer och kommer överens om flera kritiska punkter i projektet. Projektägaren med mandat att kliva in och fatta beslut deltar och hon känner sig stressad eftersom projektet har press på sig från ledningsgruppen. För att hantera sådana situationer behöver du välbeprövade metoder och verktyg för att lyckas genomföra en framgångsrik workshop.

Utbildningen riktar sig till alla som ska leda eller delta i en workshop. Om du till exempel arbetar som projektledare, agil coach, scrummaster, utvecklare, kravhanterare, testare, produktägare eller chef, för att nämna ett fåtal, så är det här en kurs du kommer ha mycket nytta av under hela ditt yrkesliv.

Du kommer bland annat får lära dig grunderna i att planera en workshop, hur en effektiv workshopstruktur ser ut, metoder och verktyg som stödjer dig i svåra situationer, vilken utrustning som krävs för genomförandet av en workshop och hur du snabbt och enkelt tar fram dokumentation med god kvalitet.

Nästa utbildning

  • Det finns för närvarande inga schemalagda kurstillfällen.

Intervju med läraren Martin Persevall:

Kontakta oss om du vill veta mer om kursen