Sambi

eHälsomyndigheten ställer krav på alla aktörer som vill använda e-recept och läkemedelslistan. Syftet med Sambi är att uppnå en säker identitet & behörighetshantering vilket innebär att användarna bara behöver en inloggning för att ansluta till e-tjänster. Den här utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att uppnå Sambis alla nyttoeffekter.

Genom Sambis standarder och ramverk kan du effektivisera användandet och administrationen av e-tjänster. Detta gäller både användarorganisationer och leverantörer av e-tjänster. E-tjänsteleverantörer slipper administration av användare och behörigheter i e-tjänsten, och kan istället förlita sig på användarorganisationens (t.ex. vårdgivarens) uppgifter. Användarorganisationer kan hantera medarbetarinformation och behörigheter i sin egen användarkatalog.

  • Sambis fördelar utöver att användare bara behöver en enda inloggning:
  • Enkel integration mellan vård- och omsorgsgivare samt tjänsteleverantörer.
  • Tids – och kostnadsbesparingar genom minskad administration.
  • Säker behörighetshantering.

Kursinformation

Nästa utbildning

  • Det finns för närvarande inga schemalagda kurstillfällen.

Kontakta oss om du vill veta mer om kursen