SoapUI Pro

Testautomatisering är en förutsättning för en framgångsrik agil teststrategi, så oavsett om din roll är testare, testledare, kravutvecklare eller utvecklare har du nytta av denna kurs.

Kursen SoapUI Pro tar dig från nybörjare till avancerad användare på två dagar. Du kommer att lära dig utnyttja SoapUI Pros fulla potential genom att automatisera tester av API:er och tjänster. Du kommer även förstå hur SoapUI Pro passar in i SmartBears ReadyAPI-svit.

Kursen riktar sig främst till dig som idag utvecklar, underhåller eller exekverar tester med SoapUI Pro. För att på bästa sätt tillgodogöra dig kursen behöver du ha grundläggande kunskaper inom test, samt känna till koncepten API, SOAP och REST.

Genom vårt samarbete med SmartBear kan vi erbjuda unika insikter i verktygets funktioner och vidareutveckling. Vår lärarstab har både djup erfarenhet av att använda verktyget, men även kunskap om den bakomliggande filosofin efter att ha arbetat med utveckling av det på SmartBear.

Kursen förbereder dig inför SoapUI Pro-certifieringen. Efter avslutad kurs har du möjlighet att genomföra examinationen och bli certifierad.

Mer information om kursen finns även att lyssna till på utbildningspodden, där du får möta en av lärarna.

Kursinformation

Nästa utbildning

  • Nästa kurstillfälle äger rum 19:e-20:e april.

Kontakta oss om du vill veta mer om kursen