Strikta system och distinkta definitioner

Förmodligen har du redan kommit i kontakt med terminologiarbete på något sätt och kan skilja på termer och begrepp, men vill nu komma vidare, med komplexare analyser och relationer. Du kan även ha funderat på hur terminologiarbetet skiljer sig från andra aktiviteter som modellering och klassifikation. Eller på vilken roll terminologiarbetet bör spela och hur det bäst kan organiseras och bemannas? Hur uppnår man konsensus vid diskussioner om termer och definitioner? Kanske står du även inför inköp av ett särskilt verktyg för terminologihantering – vilka finns och vilka krav kan ställas på sådana verktyg? I vår fortsättningskurs i terminologi svarar vi på dessa och andra frågor.

I fortsättningskursen i terminologi fyller vi på i den ”terminologiska verktygslådan” från grundkursen. Fokus ligger på analys av komplexare begrepp och relationer och på hur system och diagram kan vara en väg till definitioner. Definitionernas och termernas roll i organisationer diskuteras liksom hur dessa kan lagras och förvaltas i särskilda verktyg. Dessutom diskuteras de olika rollerna i terminologiprojekt och till exempel hur konsensus kan uppnås vid möten om terminologi.

Kursen förutsätter grundkunskaper i terminologilära, men det ingår även en kort repetition av de terminologiska grunderna. Kursen är förankrad i aktuell terminologisk teori, men är praktiskt inriktad på att förse deltagarna med användbara verktyg för deras eget terminologiarbete. De olika momenten övas därför med realistiska exempel, och det är möjligt för deltagarna att ta med terminologiskt material från den egna verksamheten. Det blir också tillfälle att pröva på att bygga upp en enklare termbank med ett terminologihanteringssystem.

Kursen vänder sig till alla som redan har gått en grundkurs i terminologi och vill fördjupa sig, särskilt alla som kommer i kontakt med komplexa begrepp, som behöver hantera terminologi inom en organisation eller ett projekt och organisera och bemanna terminologiprojekt, till exempel informatiker, utredare, projektledare, språkvårdare, verksamhetsarkitekter, begrepps- och informationsmodellerare och översättare.

Kursinformation

Nästa utbildning

  • Det finns för närvarande inga schemalagda kurstillfällen.

Kontakta oss om du vill veta mer om kursen eller anmäla dig

Daniel Marmgård

Konsultchef

CAG Consoden

+46 (0)76 119 48 58