Summer School 2024
Logistics Engineering and Management

11–16 augusti 2024

Om kursen

Kursen Logistics Engineering and Management ger inblick i livscykelhanteringen av system – från idé till avveckling. Kursen täcker in metoder och verktyg inom Logistics Engineering och om hur man hanterar, analyserar och mäter förmågan att underhålla systemet som del av Systems Engineering-processen. Management-metodiken täcker aspekter såsom underhåll, kontraktering, planering och metoder. Kursen fokuserar på integrerat logistikstöd (Integrated Logistic Support, ILS) och i synnerhet på det inflytande som systemdesignen har från ett underhållsperspektiv, samt vilka möjligheter som finns att optimera den.

Kursen inkluderar också förhållandet mellan Logistics Engineering och andra projektområden och ger insikt kring vilka faktorer som allt oftare påverkar dagens upphandlingar. Det kan exempelvis gälla användningen av COTS-teknologi, mjukvarustöd och utfasning av föråldrad teknologi. Internationella standarder och initiativ såsom UK Def Stan 00-60 och PLCS (Product Lifecycle Support) diskuteras och utvärderas. Förhållandet mellan upphandlare och leverantör är ett genomgående centralt tema i kursen. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska element och slutar med en simulerad ILS-konferens. Målet med kursen är att ge en grundläggande översikt över Logistics Engineering and Management i ett upphandlingssammanhang, med särskild tyngdpunkt på underhållsstöd under hela livscykeln.

Preliminär överblick av kursschemat:

Lärare
Stuart Allison MCIPS, Syntell AB
Mike Cost, Syntell UK Ltd.

Vem vänder sig kursen till?
Kursen är lämplig för alla som arbetar i projekt eller andra verksamheter som syftar till att utveckla eller upphandla industriella tekniska system och behöver förbättra sin kompetens avseende frågeställningar kopplande till livscykelhantering av tekniska system.

Förkunskaper
Inga förkunskaper i Logistics Engineering behövs för att kunna tillgodogöra sig kursen. Däremot bör du ha några års praktisk erfarenhet av tekniskt projektarbete och en grundläggande förståelse för vikten av systemarbete.

Anmälan och kontakt
Du kan anmäla dig via denna länk eller skicka ett mail till . Är ni ett större antal personer som vill anmäla er kan vi ge er ett erbjudande.

Kontakta oss om du vill veta mer om kursen

Anders Ollevik

Partneransvarig & utbildningsadministratör

CAG Syntell

+46 (0)72 233 47 77