Summer School 2024
Systems Architecting Fundamentals

11–16 augusti 2024

Om kursen

Hur hanterar man komplexitet och utvecklar framgångsrika system och produkter som är anpassningsbara, skalbara och hållbara på en ständigt föränderlig marknad? Kursen börjar med att beskriva VARFÖR en god arkitektur är avgörande för uthållig framgång när det handlar om komplexa system i en komplex systemmiljö. Du kommer att introduceras för de begrepp, principer och praxis för systemarkitektur och systemdesign samt den kompetens som krävs för att bli en systemarkitekt.

Under kursen kommer du att lära dig HUR arkitekten skapar en arkitektur med hjälp av Systems Engineering-metodiken och en arkitekturprocess i sex steg. Du kommer förutom lektionerna att arbeta med ett grupparbete samt genomföra en slutpresentation under den sista dagen. Under kursen kommer du att lära dig begrepp såsom arkitektursvyer, beslutsgrindar, designavvägning, arkitekturramverk, produktlinjer, livscykelhantering och Modellbaserad Systems Engineering (MBSE).

Preliminär överblick av kursschemat:

Mål med kursen
Den här kursen kommer att introducera dig till de nödvändiga verktygen och koncepten bakom Systems Architecting. Du får även en möjlighet att testa dina färdigheter inom systemarkitektur, genom att utveckla och förfina en case study under veckans gång. Målet är att illustrera och understryka vikten att skapa en bra systemarkitektur och att reflektera över vad vi egentligen menar när vi talar om en ”bra arkitektur”.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som är involverade i utveckling eller förvaltning av komplexa tekniska system och som vill öka sin kompetens och förmåga att utveckla en systemarkitektur. Lämpliga roller är för dig som vill gå denna utbildning är: Produkt- och plattformägare, systemingenjörer, produktingenjörer, utvecklingsingenjörer, systemarkitekter, utvecklingschefer eller tekniska projektledare.

Tidigare kunskaper
Någon tidigare utbildning i Systems Engineering eller komplex produktutveckling är fördelaktigt men inget krav. Några års praktisk erfarenhet inom området komplexa tekniska system är bra. Kursen hålls på engelska.

Anmälan och kontakt
Du kan anmäla dig via denna länk eller skicka ett mail till . Är ni ett större antal personer som vill anmäla er kan vi ge er ett erbjudande.

Kontakta oss om du vill veta mer om kursen

Anders Ollevik

Partneransvarig & utbildningsadministratör

CAG Syntell

+46 (0)72 233 47 77