Technical Management

Om kursen.

Dagens industriella produkter innehåller alltmer funktionalitet och komplexitet. Samtidigt kräver marknaden att projekten levererar värde i tid och till budget. Att leda sådana projekt, oavsett om det handlar om att utveckla, upphandla eller förvalta dessa, är en utmaning. Alltför många projekt, trots goda intentioner, havererar på grund av svårigheten att finna rätt balans i projektledningen.

Att leda projekt för komplexa tekniska produkter och system behöver inte vara komplext i sig. Denna kurs ger dig förståelse för metoderna och verktygen liksom de personliga egenskaperna du behöver för att effektivt planera och leda ditt projekt.

Ur kursens innehåll

  • Varför behövs ”Teknisk projektledning”?
  • Vilka är de specifika utmaningarna att leda tekniska projekt?
  • Vad säger standarder och ramverk såsom ISO/IEC/IEEE 15288 och PMBOK?
  • Vad är betydelsen av system- och projektlivscykelmodeller?
  • Vad innebär agilt arbetssätt och lean principer?
  • Hur planera projektets tekniska arbete?
  • Hur följa upp och styra projektets genomförande och systemets utveckling?
  • Hur fatta beslut med många variabler och göra bra avvägningar (Trade-offs)?
  • Hur etablera ett fungerande tvärfunktionellt projektteam och samarbete kund-leverantör?
  • Hur kontinuerligt utveckla organisationens projektledningsförmåga?

Kursen vänder sig till projektledare, (system)ingenjörer, linjechefer, m fl som vill öka sin förmåga att bedriva eller bidraga till effektiva projekt kopplat till tekniska system. Exempel på fler yrkesroller i målgruppen är Project Manager, Technical Project Manager, Project Engineer, Systems Engineering Manager eller liknande.

Detta gäller oavsett om du är leverantör eller kund/upphandlare eftersom dagens projekt kräver god samverkan för att lyckas på bästa sätt. Typiskt sett arbetar du inom försvar, fordon, mobilitet, transport, telekom, medicinteknik, energi och infrastruktur.

Kursen består av 1 online-del med teorifokus som kan köras på distans och 1 kursdag i form av en workshop i klassrum, med möjlighet att delta på distans online. Som deltagare kan du välja att köpa enbart online-delen eller båda delarna.

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!

Våra fem kurser Systems Engineering (SE), Configuration Management (CM), Requirements Engineering (RE), Logistics Engineering & Management samt Technical Management kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet. Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fem kurser!

För dig som vill gå fler än 1 delkurs erbjuder vi rabatt! Läs mer på respektive kurssida.

Obs: Anmälan sker på extern sida. Läs mer och anmäl dig här!

Har du en fundering eller synpunkt? Kontakta oss på 08-660 02 80 eller .

Syntell erbjuder såväl öppna som företagsanpassade kurser.

Kontakta oss om du vill veta mer om kursen

Anders Ollevik

Partneransvarig & utbildningsadministratör

CAG Syntell

+46 (0)72 233 47 77