Förtroendefullt samarbete

Utbildningen Förtroendefyllt samarbete (Radical collaboration) hjälper parterna i en intressekonflikt förhandla och utveckla sina färdigheter för att förebygga och lösa ineffektiva konflikter. Förtroendefyllt samarbete erbjuder metoder för att gradvis initiera, genomföra och avsluta förhandlingar och bygga relationer. Utbildningen är baserad på en unik kombination av hårda och mjuka metoder, som grundar sig på erfarenhetsbaserad inlärning.

Ett bra samarbete, hur svårt kan det vara. Varför gör vi inte bara som vi kommit överens om? I mänskligt samspel kärvar det då och då, trots att vi vill något helt annat. Vi hamnar i försvar och tappar förmågan att lyssna, både på varandra och oss själva. Förtroendefullt samarbete är tre dagars träning i att hitta och skapa din egen verktygslåda för ett effektivare samarbete och långsiktiga goda relationer.

Förtroendefullt samarbete bygger på en unik kombination av ”hårda och mjuka” metoder.

  • Harvardmetoden; intressebaserad problemlösning – en metod och ett förhållningssätt, där båda parter kan känna sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda. Gedigen forskning finns som grund för detta arbetssätt.
  • Dr Will Schutz FIRO-teori (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). Fokus under utbildningen ligger på att öka förståelsen för konsekvenser av olika beteenden i mellanmänskliga relationer.

En enastående utbildning för vilket företag, eller myndighet som helst, men en ”match made in heaven” för agila organisationer!

Kursinformation

Nästa utbildning

  • Det finns för närvarande inga schemalagda kurstillfällen.

Kontakta oss om du vill veta mer om kursen