Utforskande tester

Approachen utforskande test är både bättre och effektivare på att hitta buggar än andra manuella testtekniker. Approachen låter dig fatta beslut om vad som skall testas härnäst i realtid. Det innebär att du har möjlighet att styra in testerna mot intressanta områden baserat på den kunskap du erhåller under utforskningen av systemet.

Utforskande tester är en flexibel och anpassningsbar testapproach, som har perfekt passform för agila organisationer. Genom att minska förberedelserna och flytta många av testaktiviteterna till genomförandet minskar du onödigt arbete i form av omarbetningar av testfall och testprocedurer. Approachen är anpassad för agila miljöer. Likt så många andra agila verktyg, metoder och arbetssätt är utforskande tester baserad en välbeprövad metod som stått sig genom århundradena; den vetenskapliga metoden.

Ett komplement

Approachen är ett utmärkt komplement till automatiserade tester i agila miljöer. Automatiserade tester är utmärkta för att hitta regressionsproblem, men inte särskilt kostnadseffektiva när du testar nyutvecklad funktionalitet. Det är här utforskande tester kommer in. Utforskande tester möjliggör att du kan testa ny funktionalitet i samma sprint som den utvecklas.

Mångsidighet

Approachen är mångsidig och kan användas i flera olika syften. Ändras dina förutsättningar ofta och snabbt? Har du minimalt med förberedelsetid inför testerna? Är du i behov av att snabbt öka kvaliteten? Behöver du kvalitetssäkra mindre väldokumenterade system? Eller vill du främja kreativitet och skapa arbetsglädje? Då ska du anmäla dig till den här kursen!

Kursinformation

Nästa utbildning

  • Det finns för närvarande inga schemalagda kurstillfällen.

Kontakta oss om du vill veta mer om kursen