STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst 10 ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits. På årsstämman i maj 2020 omvaldes styrelseledamöterna Bo Lindström (ordförande) Göran Westling, Bengt Lundgren samt Sara Mattsson. Jenny Rosberg och Peter Strömberg valdes in i styrelsen.

Bo Lindström
Styrelseordförande
Startade Contactor 1987 och varit styrelseordförande sedan dess i Contactor och sedan C.A.G. Har under 2011-2014 även haft rollen som koncernchef i C.A.G.

Har bakgrund i veckotidningsbranschen (Saxon&Lindströms Förlag) och startade och drev Bröderna Lindströms Förlag 1984-87.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och VD i Lindbron AB. Styrelseledamot i Gröna Gubbar Filmproduktion AB, Ralf Oil AB, Mobisma Mobilize Business AB, Soft Service i Täby AB, Lärutbildning i Stockholm AB, Fractal AB, Lundbron AB, LärData Sverige AB, Chippocrate AB, Tropical Tree Plantation AB, Virtual Genetics Förvaltning AB, Nytuna AB och Mobisma AB. Styrelseledamot och VD i Virtual Genetics Laboratory AB

Sitter i styrelsen sedan 2005.
Födelseår: 1943
Aktieinnehav: 1 442 096 aktier (privat och genom bolag)

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare

Sara Mattsson
Styrelseledamot
Fil Mag sociologi med inriktning personal- och arbetsliv från Uppsala Universitet. Har jobbat och studerat utomlands vid San Francisco State University samt UC Berkeley, inriktning Entreprenörskap. Tidigare erfarenhet från projektledning samt från sälj och social media i startups. Arbetar sedan 7 år på Google, tidigare i Dublin och numera i Stockholm, inom olika positioner: digital marknadsföring och sälj, digital strategi och utveckling samt på YouTube med ekosystemet och innehåll.

 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Christian Berner Tech Trade AB

Sitter i styrelsen sedan 2018.
Födelseår
: 1983
Aktieinnehav:
1 135 aktier

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.

Göran Westling
Styrelseledamot
Fil Kand i ekonomi. Tidigare IBM, vVD Data Logic, VD och koncernchef Guide Konsult, vVD Framfab m.fl. Arbetar med aktivt styrelsearbete och investeringar.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och VD i Innowest Konsult AB.

Sitter i styrelsen sedan 2013.
Födelseår: 1949
Aktieinnehav: 37 500 aktier

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.

Bengt Lundgren
Styrelseledamot
Tidigare VD för Conscia Sverige och för Cygate AB 2003-2014. Grundare och VD i Retea 1996-2002. VD i KGAB och därefter affärsområdeschef i KM 1990-1996. Innan dess försäljningschef på ABB och ledande befattningar på BECO.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Netsecure Sweden AB.

Sitter i styrelsen sedan 2008.
Födelseår: 1957
Aktieinnehav: 15 000 aktier

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.

Jenny Rosberg
Styrelseledamot
VD för ROPA. Tidigare bl.a. vVD Nasdaq Nordic, vVD Skandia Innovation m.fl. samt styrelseledamot i Nordax, NetEnt m.fl.

 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AB Persson Invest, Länsförsäkringar Stockholm, MIPS AB (publ) och ROPA Management AB.

Sitter i styrelsen sedan 2020.
Födelseår: 1966
Aktieinnehav: 2 700 aktier

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.

Peter Strömberg
Styrelseledamot
CIO på Avanza. Tidigare Vice President OMX Technology/NASDAQ Tech, Head IT Operations RSA Scandinavia.

 

Övriga uppdrag: –

Sitter i styrelsen sedan 2020.
Födelseår: 1972
Aktieinnehav: 1 320 aktier

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.

LEDNING

Verkställande direktören leder koncernens löpande verksamhet genom främst ledningsgruppen.

Ledningen utgörs av de personer som rapporterar direkt till koncernchefen.

Åsa Landén Ericsson
VD och koncernchef C.A.G Group
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Formpipe Software AB. Styrelseordförande och
styrelseledamot i ett antal av C.A.Gs dotterbolag.

 

Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Chalmers tekniska högskola
och MBA, INSEAD.

 

Anställd sedan: 2018
Aktieinnehav: 91 000 aktier

Håkan Kihlert
CFO C.A.G Group
Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Boulder Produktion AB. Innehavare av den enskilda
firman Håkan Kihlert Konsult (EF). Styrelseledamot och styrelsesuppleant i ett antal av
C.A.Gs dotterbolag.

 

Utbildning: Civilekonomexamen, Göteborgs universitet.

 

Anställd sedan: 2011
Aktieinnehav: 105 500 aktier

Annika Rogneby
Sälj- och Marknadschef C.A.G
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Green Summits AB.

 

Utbildning: Kandidatexamen i systemvetenskap, Umeå Universitet

 

Anställd sedan: 2001 (inom koncernen)
Aktieinnehav: 11 158 aktier

X
X