Styrelse och bolagsledning

Styrelse

Styrelseordförande

Bo Lindström

Född 1943

Styrelseordförande sedan 2005

Utbildning: Ekonom, Lunds universitet

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och VD i Lindbron AB

Aktieinnehav: 1 442 096 aktier

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare

Styrelseledamot

Bengt Lundgren

Född 1957

Styrelseledamot sedan 2009

Utbildning: Gymnasieingenjör

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande, Bjerking AB

Styrelseledamot, Howwe Technologies AB, Sensative AB, LifeFinder AB

Aktieinnehav: 15 000 aktier

Oberoende ledamot

Styrelseledamot

Sara Mattsson

Född 1983

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning: Fil. mag. i sociologi, Uppsala universitet

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Christian Berner Tech Trade AB och Lannebo Fonder AB

Aktieinnehav: 2 056 aktier

Oberoende ledamot

Styrelseledamot

Jenny Rosberg

Född 1966

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: MBA Handelshögskolan Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AB Persson Invest, C-Rad AB, MIPS AB och ROPA Management AB

Aktieinnehav: 4 200 aktier

Oberoende ledamot

Styrelseledamot

Peter Strömberg

Född 1972

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi med inriktning IT

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i DAYA Ventures AB

Aktieinnehav: 1 838 aktier

Oberoende ledamot

Styrelseledamot

Göran Westling

Född 1949

Styrelseledamot sedan 2013

Utbildning: Fil. kand. ekonomi, Stockholms universitet

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande och VD, Innowest Konsult AB

Styrelseledamot, Tropical Tree Plantation AB

Aktieinnehav: 37 500 aktier

Oberoende ledamot

Ledning

VD och koncernchef CAG Group

Åsa Landén Ericsson

Född 1965

VD och koncernchef sedan 2018

Anställd sedan 2018

Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Chalmers tekniska högskola och MBA, INSEAD

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Formpipe Software AB

Aktieinnehav: 91 000 aktier

CFO CAG Group

Håkan Kihlert

Född 1962

CFO sedan 2011

Anställd sedan 2011

Utbildning: Civilekonomexamen, Göteborgs universitet

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag

Aktieinnehav: 105 500 aktier

Sälj- & Marknadschef CAG Group

Annika Rogneby

Född 1975

Sälj- & Marknadschef sedan 2019

Anställd sedan 2001

Utbildning: Kandidatexamen i systemvetenskap, Umeå universitet

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Green Summits AB

Aktieinnehav: 11 158 aktier