Kombinera lean och agilt och bli 10 gånger snabbare än konkurrenterna!

Konsultbloggen, 2021-07-07

Företag som klarar av att utveckla produkter och tjänster snabbare än sina konkurrenter, utan avkall på kvaliteten och med säkerställande av hög operationell effektivitet, är de som kommer att vinna matchen om kunderna och marknaden generellt.

För att uppnå detta har olika arbetsmodeller[1] utvecklats. Detta gäller inom bank- och finansbranschen såväl som inom andra branscher. Vissa är mer framgångsrika än andra på att få ut bättre resultat än sina konkurrenter. Hur kommer det sig?

Det har visat sig att framgång i stor utsträckning beror på följande två punkter:

  1. Gemensam arbetsmodell: Hur väl man har skapat en gemensam arbetsmodell inom hela företaget, som är väl känd, används på det sätt som det är tänkt, och som ständigt förbättras och utvecklas
  2. Uthållighet: Hur väl man undviker att ”ge upp” eller att låta ”lokala” varianter på den gemensamma arbetsmodellen uppstå, vilket innebär att det gemensamma ”språket” och det gemsamma arbetssättet upphör och de sökta positiva effekterna minskar

Är lean och agilt lösningen?

Kan lean i den dagliga verksamheten och en agil arbetsmodell hjälpa och stötta de företag som vill agera snabbare, mer effektivt och med högre kvalitet än sina konkurrenter?

Svaret är att de inte kommer att göra det fullt ut om inte ovanstående framgångspunkter uppfylls. Gör de det kommer lean och den agila arbetsmodellen i kombination göra att ett företag rör sig 10 gånger snabbare i sin verksamhets­utveckling jämfört med konkurrenterna, oavsett bransch. Det som normalt tar till exempel 10 månader att få på plats går på 1 månad i ett företag som använder kombinationen av lean och agilt arbete!

“Agilt och lean innehåller lika delar struktur och kultur, vilket är nyckeln till framgång”
Kjell Åkerblom, CAG MER Consulting

Varför kan lean och den agila arbetsmodellen ge denna framfart? Enligt min kunskap och erfarenhet beror det på att dessa två modeller innehåller lika delar struktur och kultur, vilket är nyckeln till framgång. För att lyckas krävs det oftast en bred och lång erfarenhet från drivande personer som både kan sätta en struktur och implementera en kultur som går hand i hand med lean och den agila arbetsmodellen.

Lean har en historisk bakgrund i utveckling av den dagliga, operationella delen av ett företag medan den agila arbetsmodellen ursprungligen skapades för att effektivisera och minska ledtiderna inom mjukvaruutveckling men som sedermera har anpassats till mer generell produktutveckling. Genom att kombinera dessa två arbetsmodeller som i grunden vilar på samma värdegrund och arbetssätt täcks både den operationella utvecklingen och produktutvecklingen in. Detta gör att man får en modell, en kultur och ett språk för förbättring och utveckling inom hela företaget.

Vid pennan/Kjell Åkerblom, CAG MER Consulting

[1] Exempel på olika arbetsmodeller är BPR (Business Process Re-engineering), PMI/PMBOK (Project Management), TQM (Total Quality Management), BPM (Business Process Management), Lean, Agile

Om CAG MER Consulting

Bolag: CAG MER Consulting

Grundat: 1984, del av CAG sedan 2018

Branscher: Bank, finans och försäkring

Specialistområden: Management & Technology Consulting inom Bank, finans & försäkring

Passion för utveckling: Ständig utveckling är en självklarhet hos oss. Vi utvecklar våra kunder och oss själva i komplexa utmaningar, varje dag.

Adress: Sveavägen 33, 111 34 Stockholm

Kontakta oss om du vill veta mer

Annika Rogneby

Sälj- och Marknadschef

CAG Group