Renée Säverot axlar rollen som Chief E-commerce Growth Officer

Livet på CAG, 2024-02-06

2022 rekryterade CAG Ateles Renée Säverot som Client Success Manager. Hon axlar nu rollen som Chief E-commerce Growth Officer.  

Vad innebär din nya roll?

CAG Ateles har valt att tillsätta en ny roll, Chief E-commerce Growth Officer, och jag har som huvudsakliga ansvar att säkerställa och öka bolagets konkurrenskraft som en ledande partner inom e-handelssektorn.

Många e-handlare upplever det som en utmaning att navigera i det dynamiska e-handelslandskapet. Jag kommer därför i den nya rollen arbeta mycket med att hålla mig uppdaterad om de senaste trenderna inom e-handel och kundbeteenden för att vi ska kunna föra det vidare till våra kunder. Det innefattar att jag tillsammans med CAG Ateles-teamet analyserar våra kunders e-handelssiter, identifierar nya affärsmöjligheter och förbättringsområden för dem.

Det handlar om att jag kan agera som en brygga mellan olika avdelningar för att se till att vår e-handelsstrategi är sömlöst integrerad i företagets övergripande vision.

Vilka är dina mål som Chief E-commerce Growth Officer?

Mina övergripande mål som Chief E-commerce Growth Officer är att förstärka vår ställning som en ledande e-handelsleverantör.  Det inkluderar att vara en aktiv partner för våra kunder när det kommer till att öka omsättningen genom optimerade kundupplevelser och konverteringsdrivande processer.

Vi vill utveckla våra kunders förmåga att övervaka och analysera data för att kontinuerligt optimera deras e-handelsstrategi och säkerställa att de kan hålla sig relevanta i den snabbt föränderliga digitala marknaden.

“Mina övergripande mål som Chief E-commerce Growth Officer är att förstärka vår ställning som en ledande e-handelsleverantör”
Renée Säverot, Chief E-commerce Growth Officer

Vilka trender och behov ser du inom e-handel och hur kan CAG Ateles hjälpa era kunder att möta dem?

Med det dynamiska e-handelslandskapet i åtanke, där kundbeteenden och teknologi är under konstant förändring, ser jag flera viktiga trender och behov där CAG Ateles kan göra en betydande skillnad. En trend är att bekvämlighet och enkelhet fortsätter vara allt betydelsefullare för slutkonsumenter. Här kan CAG Ateles bidra till att skapa ännu bättre shoppingsupplevelser genom att tillsammans med våra kunder arbeta med olika typer av konverteringsoptimering.

En annan trend är att behovet av datadrivna beslut bara växer inom e-handel då det blir allt centralare att vara nära sina kunder och förstå deras beteenden och behov. Här hjälper vi våra kunder med hur de på bästa sätt kan kombinera kvalitativ och kvantitativ data.

AI är just nu på allas läppar. Vi arbetar med att erbjuda våra kunder skräddarsydda AI-lösningar för att effektivisera interna processer och optimera kundinteraktionen.

En sömlös omnichannel-upplevelse kommer att fortsätta vara avgörande. Genom att erbjuda integrerade lösningar som kopplar samman online- och offline-upplevelser kan vi hjälpa våra kunder att skapa en enhetlig och sammanhängande varumärkesupplevelse över alla kanaler.

Slutligen är hållbarhet ett område som alla e-handlare behöver arbeta med. Vi kan stödja våra kunder i arbetet med hur de kan hjälpa slutkonsumenter att ta välgrundade köpbeslut som främjar en mer ansvarsfull konsumtion.

Bolag: CAG Ateles

Grundat: 2001, del av CAG sedan 2021

Branscher: Vi verkar i alla branscher inom B2B och B2C

Specialistområden: E-handel och digitalisering

Lasting impact: Genom digital transformation skapar vi framtidens e-handelslösningar.

Adress: Teknikringen 6, 583 30 Linköping
Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm
Fabriksgatan 11, 503 38 Borås
Thunes vei 2, 0274 Oslo

Kontakta oss om du vill veta mer