Vi hälsar Adrian Aparisi välkommen till CAG

Livet på CAG, 2021-12-20

Varför CAG Engvall Security?

Jag har alltid varit intresserad av IT och IT-säkerhet och visste tidigt att jag ville arbeta inom det. För mig var den breda passionen för IT som drev mig mot IT-säkerhet. Under min gymnasietid hade NASA ett samarbete med Freelancer som gick ut på att ungdomar världen över fick i uppdrag att lösa ett problem. NASA ville kunna logga sitt lager i rymden och se var saker återfanns. Jag skickade in en lösning rörande RFID-skanning och RFID-taggar. Döm om min förvåning när jag vann hela tävlingen! Jag fick åka till Florida för att besöka NASA. Sedan kom jag att arbeta i USA som IT-säkerhetskonsult under 1 års tid. Då insåg jag mitt stora intresse för detta område.

Genom Linkedin kom jag i kontakt med CAG Engvall Security. Jag såg en öppning för att få jobba med IT-säkerhet och när vi träffades så var vi rätt för varandra.

Vilken är din specialistkompetens?

Det är nog riskanalys för jag kan så mycket om IT och är komfortabel där. Jag vet när något är fel baserat på min kompetens. Jag kan väga vad som är riskabelt och vad som är säkert. Jag har ju kodat sedan länge och arbetat som både IT-tekniker och inom IT-säkerhet i USA så jag kan arbeta rätt brett inom området. Jag vill få gräva, bredda min kunskap och ha roligt längs vägen.

Vad betyder CAG-mottot ”Passion för utveckling” för dig?

Att alltid röra sig framåt, alltid sträva för att bli bättre. Det är så skönt med CAG där passion för utveckling verkligen genomsyrar allt.

Bolag: CAG Engvall Security

Grundat: 2017, del av CAG sedan 2017

Branscher: Försvar, Myndigheter, Handel & Tjänster, Bank & Finans, Industri, Hälsa & Vård

Specialistområden: IT- och informationssäkerhet

Passion för utveckling: ”Att hela tiden ligga steget före och utveckla säkra och trygga lösningar för våra kunder.”

Adress: Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Kontakta oss om du vill veta mer

Annika Rogneby

Sälj- och Marknadschef

CAG Group

Fredrik Börjesson

VD

CAG Security

+46 (0)76 181 12 04