Vi hälsar Alexandra Saraiva Leao välkommen till CAG

Livet på CAG, 2022-05-05

Varför valde du att börja hos CAG Consoden?

Jag blev klar med mina studier till hälsoinformatiker när pandemin startade. Jag sökte nya jobb under tiden som jag arbetade vidare som sjuksköterska. Av etiska skäl kände jag att mitt arbete behövdes inom vården där jag vårdade sjuka covidpatienter på en specialiserad avdelning för patienter med Covid-19. Det handlade om att underlätta patienternas andning med andningsstöd.

Jag träffade Veronika Astervall (konsultchef på CAG Consoden) vid ett flertal tillfällen, även när jag hade påbörjat ett nytt arbete som hälsoinformatiker. Jag upptäckte nämligen att det var konsult jag ville återgå till att vara då jag tidigare hade arbetat i den formen som sjuksköterska. Jag gillar att byta arbetsmiljö, få lära mig nya saker, träffa nya människor och få se olika verksamheter.

Så i mötena med Veronika fick jag bättre insikt i hur det är att vara konsult på CAG och hur jag kan bidra till att digitalisera vårdprocesserna. Då tog jag beslutet att börja här. Jag hade även förmånen att få ha intervju med kund innan jag hade börjat min anställning och dessutom få uppdraget. Så under min första arbetsvecka så påbörjades mitt nya uppdrag hos Cambio.

“Jag gillar att byta arbetsmiljö, få lära mig nya saker, träffa nya människor och få se olika verksamheter”
Alexandra Saraiva Leao, hälsoinformatiker CAG Consoden

Vilken är din specialistkompetens?

Jag är både sjuksköterska och hälsoinformatiker vilket gör att jag har bred kompetens inom vårdprocesser, behandlingar, hur arbete bedrivs på specifika avdelningar och vårdcentraler.

Jag är kunnig inom processmodellering, terminologi, dokumentation och känner till vilka riktlinjer som gäller inom vården. Det är lättare för mig som har klinisk bakgrund att sätta mig in i behovet hos en verksamhet, både ur verksamhetens perspektiv och även ur ett informatiskt.

Jag kan formulera verksamhetens behov på ett bra sätt, även när verksamheten kanske tror att de har ett annat behov. Då kan jag vända och vrida på behovet och ställa rätt frågor för att vi verkligen ska hitta den bästa lösningen för alla. Vi får inte glömma de regionala och nationella perspektiv vi ska förhålla oss till och ibland lyfta blicken och ta med de perspektiven också.

Som person är jag anpassningsbar, nyfiken, en bra teammedlem som har lätt att knyta nya kontakter. Jag är bra på att samarbeta och när jag var sjuksköterska och konsult så arbetade jag alltid i team med människor jag inte träffat men vi arbetade alltid som ett team. Det är en styrka jag har med mig. Jag gillar också att få rätt information och gärna mer kring det ämne jag ska arbeta med. Jag är inte rädd för att fråga om jag inte förstår.

Vad ser du fram emot att göra?

Just nu arbetar vi för att förbättra cancervård och digitalisera vårdflöden enligt de vårdförlopp som är utarbetade på nationell nivå. Det handlar helt enkelt om att få till personcentrerade cancervårdförlopp. Vi vill genom digitalisering förbättra överblicken på alla patienter, veta vilken fas i vårdprocessen de befinner sig, ge förutsättningar att analysera information för att kunna erbjuda bättre vård och behandling samt att kunna följa riktlinjer och vårdförlopp. Detta för att exempelvis kunna säkerställa att bröstcancerpatienter får sin första behandling 28 dagar efter första misstanke.

Bolag: CAG Consoden

Grundat: 1997, del av CAG sedan 2020

Branscher: Försvar och Hälsa & Vård

Specialistområden: Systems engineering, informatik och systemutveckling

Passion för utveckling: CAG ger mig det lilla företagets delaktighet, och det stora företagets utvecklingsmöjligheter.

Adress: Kungsängsgatan 29, 753 22 Uppsala
Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm
Banérgatan 55, 115 53 Stockholm

Kontakta oss om du vill veta mer

Daniel Marmgård

Konsultchef

CAG Consoden

+46 (0)76 119 48 58